Celem zadania jest podniesienie świadomości o niepełnosprawności, wzmocnienie potencjału adaptacyjnego KUL poprzez podniesienie kompetencji zarządczych, zawodowych i społecznych pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej. Wsparcie uzyskają uczelniane struktury związane z absorpcją środków finansowych. 


Szanowni Państwo,

 

w ramach projektu "KUL – uczelnia bez barier" serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach adresowanych do pracowników administracyjnych naszego Uniwersytetu:

 

1. Podnoszenie świadomości o niepełnosprawnościach (teoria w formie e-learning + zajęcia praktyczne - 10 godzin) – szkolenie obowiązkowe

2. Szkolenia do wyboru:

  • Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja (16 godzin),
  • Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych (16 godzin)
  • Komunikacja w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych (16 godzin).

 

Szkolenia realizowane będą na terenie Uniwersytetu, stacjonarnie bądź zdalnie.

 

W celu zapisania się na szkolenie należy:

  1. Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYOŚWIADCZENIEM RODO i dostarczyć je do Biura Projektu, pok. CN-201 (w godz. 8:00 – 15:00) lub wypełnić je i przesłać za pośrednictwem platformy Moodle
  2. Wypełnić BILANS KOMPETENCJI dla wybranego szkolenia (dostępny wyłącznie on-line)

Biuro Projektu, pok. CN-201

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tel. 81 445 39 85

mail: dorota.prokopiak@kul.pl

www: kul.pl/zintegrowany

 

Harmonogram szkolenia pn. "Znaczenie efektywnej komunikacji w pracy zespołu" - gr I

Harmonogram szkolenia "Podnoszenie świadomości o niepełnosprawnościach"  - gr IHarmonogram szkolenia "Podnoszenie świadomości o niepełnosprawnościach"  - gr II

 


Wskaźniki:

Liczba przedstawicieli kadry uczelni objętych wsparciem w Programie w zakresie edukacji włączającej 120 osób
Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze 20 osób

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2023, godz. 10:31 - Dorota Prokopiak