Holy Cross College w Indianie (USA) i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przystąpiły do dwustronnego porozumienia. Obydwie strony zgadzają się na: 1) wzrost w ich edukacyjnych, kulturalnych i naukowych relacjach poprzez dzielenie się i przekazywanie materiałów edukacyjnych, publikacji, literatury tematycznej i zasobów instruktażowych, w tym elektronicznie przekazywanych informacji; 2) wymianę członków wydziału, wykładowców i naukowców-badaczy, którzy mogliby szukać sposobów uczestnictwa i własnego wkładu w kulturalne i edukacyjne programy rozwijane przez obydwie strony; 3) rozwój międzynarodowych programów studiów dla ich studentów, członków wydziału, wykładowców i innych członków społeczności akademickiej; 4) organizowanie wspólnych akademickich przedsięwzięć takich jak konferencje/seminaria.

Ze strony amerykańskiej umowę podpisał prof. David W. Lutz w imieniu prorektora prof. dr. Justina Watsona, a ze strony polskiej – ks. prodziekan dr Bartłomiej Krzos. Do podpisania dokumentu doszło 25 maja 2016 roku w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu.

 

Więcej [+]

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2016, godz. 19:11 - Rafał Podleśny