Podpisanie umowy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową S.A. i uczelniami wyższymi, w tym Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, miało miejsce 28 kwietnia br. w siedzibie Huty Stalowa Wola S.A. Przedmiot podpisanych umów obejmuje przede wszystkim wspólne prowadzenie prac rozwojowych z zakresu technologii militarnych. Prace te będą związane zwłaszcza z konstrukcjami i technologiami wykorzystywanymi w innowacyjnych produktach przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP. Uczelnie wyższe jeszcze aktywniej zaangażują się w proces kształcenia specjalistycznych kadr dla polskiego przemysłu obronnego.

Do grona ośrodków naukowych współpracujących z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. na rzecz krajowego przemysłu obronnego, oprócz KUL, dołączyły: Politechnika Rzeszowska, Politechnika Świętokrzyska oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Gościem honorowym uroczystości był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

Podpisane dokumenty stwarzają podstawę do szerokiej kooperacji pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a uczelniami na płaszczyźnie prowadzenia prac rozwojowych z zakresu technologii obronnych (także mających na celu komercjalizację wypracowanych rozwiązań), ubiegania się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, promowanie wyników wspólnych prac w środowisku naukowym i przemysłowym, organizowanie wspólnych konferencji, szkoleń i warsztatów, organizowanie staży i praktyk zawodowych w spółkach wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jednym z kluczowych założeń podpisanych umów jest tworzenie nowych kierunków, specjalności i studiów dedykowanych potrzebom polskiego przemysłu obronnego i bezpieczeństwa.

 

 Fot. StaloweMiasto.pl 

 

Więcej w mediach:

StaloweMiasto 

Nowiny24.pl

Niezalezna.pl

Radio Leliwa

Rzeczpospolita

 

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2017, godz. 08:54 - Małgorzata Wolak