Aktualności / Fotorelacje

Podpisanie porozumienia o współpracy z Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki