Podręczniki akademickie:

1. Kodeks karny - część szczególna (Repetytoria Becka), Warszawa 2005.

 

2. Prawo karne (Skrypty Becka), pod red. A. Grześkowiak, Warszawa 2007.

 

3. Kodeks karny - część szczególna (Repetytoria Becka), wyd. 2, Warszawa 2008.

 

4. Prawo karne (Skrypty Becka), pod red. A. Grześkowiak, wyd. 2, Warszawa 2009.

  

5. Prawo karne (Plansze Becka), Warszawa 2009


Plansze Becka

6. Kodeks karny - część ogólna (Repetytoria Becka), Warszawa 2010

  

7. Prawo karne (Skrypty Becka), pod red. A. Grześkowiak, wyd. 3, Warszawa 2011

 

8. Kodeks karny - część ogólna (Repetytoria Becka), wyd. 2, Warszawa 2011

 

9. Kodeks karny - część szczególna (Repetytoria Becka), wyd. 3, Warszawa 2012

 

Kodeks karny - część szczególna Pytania. Kazusy. Tablice

 

10. Prawo karne (Skrypty Becka), pod red. A. Grześkowiak, wyd. 4, Warszawa 2012

 

Prawo karne 

 

11. Kodeks karny - część ogólna (Repetytoria Becka), wyd. 3, Warszawa 2012

 

Kodeks karny - część ogólna Pytania. Kazusy. Tablice

 

Komentarze:

 

1. Kodeks karny - Komentarz (Duże Komentarze Becka - Edycja Limitowana), red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2012

 

Kodeks karny. Komentarz

 

2. Kodeks karny - Komentarz 2. wyd. (Komentarze Kompaktowe), red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2014

 

Kodeks karny. Komentarz

Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, C. H. Beck, Warszawa 2017

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, godz. 22:40 - Sławomir Hypś