Informacje dla doktorantów udających się w podróż służbową znajdują się na stronie Działu Projektów Naukowych w zakładce Inne formularze. Przed wyjazdem należy wypełnić i przedłożyć do podpisu Dyrektora Szkoły Doktorskiej lub Dziekana umowę zlecenie "Wyjazdy osób niebędących pracownikami KUL".

 

Aktualne informacje dotyczące zasad odbywania podróży służbowych w celu prowadzenia badań naukowych znajdują się na stronach Działu Projektów Naukowych

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2022, godz. 09:47 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak