Z okazji kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II Osoby od wielu lat zasłużone dla stalowowolskiego środowiska KUL-u podjęły dzieło organizacji seminariów naukowych „Nauczanie Jana Pawła II”. Byli to: Założyciel stalowowolskiej uczelni katolickiej ks. Bp Edward Frankowski oraz dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL, kierujący katedrą Filozofii Boga na KUL-u w Lublinie oraz Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym przy PMK w Paryżu, który od 1991 roku pracuje w Stalowej Woli. Z pomysłem seminariów naukowych wystąpił prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz realizując zamiar Księdza Biskupa: utrwalania stalowowolskiej wspólnoty uniwersyteckiej, budowania więzi społecznych, stwarzania nowych obszarów do wymiany myśli i warunków do wspólnotowego rozwiązywania problemów, jednocześnie dając pracownikom możliwość osobistego rozwoju. Organizacji seminariów naukowych podjęła się Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL oraz Katedra Filozofii Boga KUL w Lublinie.

Seminaria naukowe odbywały się cykliczne, od grudnia 2013 roku do maja 2014 roku, a pierwsze miało miejsce 3 grudnia 2013 roku. Przewodnim tematem była wizja uniwersytetu w nauczaniu papieskim. Po referatach wywiązała się twórcza dyskusja, po niej (jak i kolejno na następnych seminariach) miał miejsce poczęstunek i wspólne oglądanie filmu poświęconego nauczaniu Jana Pawła II. Tematykę tego spotkania przybliża informacja z TV Stella: http://www.tvkstella.pl/news/fullnews.php?fn_id=2914

Drugie Seminarium Naukowe pod tytułem „Rodzina w życiu społecznym i kulturze” odbyło się 21 stycznia br. O tym wydarzeniu informował m.in. tygodnik „Sztafeta” http://www.sztafeta.pl/magazyn/edukacja/item/1665-ii-seminarium-naukowe-z-cyklu-nauczanie-jana-pawla-ii

Atrakcyjnie zaprezentowane referaty wywołały dyskusję na temat zaangażowania współczesnej rodziny w służbie życiu. Po dyskusji połączonej z poczęstunkiem naukowcy wspólnie oglądali film na temat nauczania Jana Pawła II o rodzinie (odsyłamy tu Czytelnika do artykułu i galerii zdjęć red. A. Capigi: http://sandomierz.gosc.pl/doc/1859225.Komunia-osob)

W dniu 4 marca 2014 roku, podczas trzeciego z cyklu seminarium naukowego, poruszono temat koncepcji pracy w nauczaniu Jana Pawła II. Punktem wyjścia do rozważań była encyklika papieża Polaka „Laborem exercens” (link do artykułu i galerii zdjęć red. A. Capigi: http://sandomierz.gosc.pl/doc/1909054.Pracowac-z-godnoscia

Natomiast 1 kwietnia 2014 roku, w miesiącu poprzedzającym kanonizację, odbyło się czwarte seminarium naukowe. Poświęcono je zagadnieniu świętości w nauczaniu Jana Pawła (warto obejrzeć relację z tego seminarium w TV Stella: http://www.tvkstella.pl/news/fullnews.php?fn_id=3176)

Ostatnie w tym cyklu seminarium naukowe odbyło się jako dziękczynienie za kanonizację polskiego świętego papieża. Odbyło się ono w rocznicę zamachu na Jana Pawła II oraz w rocznicę pierwszego objawienia Matki Bożej w Fatimie - w dniu 13 maja 2014 r. To dziękczynne seminarium naukowe poświęcone zostało zagadnieniu poznania Boga, które oparto na nauczaniu z encykliki „Fides et ratio” (przebieg spotkania przybliża artykuł i zdjęcia z galerii red. A. Capigi: http://sandomierz.gosc.pl/gal/pokaz/2000548.Jubileuszowe-seminarium/2

Należy zwrócić uwagę na bardzo pozytywny i szeroki odzew organizowanych seminariów. Uczestnicy tworzyli wyjątkową atmosferę podczas poszczególnych spotkań, prowadzili ważkie dyskusje, również po zakończeniu seminariów. Wielokrotnie zgłaszali zadowolenie i potrzebę kolejnych cyklów tych spotkań. W związku z tym zapraszamy na kolejne cykle seminariów naukowych w nowym roku akademickim (2014/2015). Warto zaznaczyć, że po seminariach naukowych ukaże się publikacja wybranych referatów. Monografia będzie podsumowaniem seminariów naukowych oraz inspiracją do dalszych badań.

Dla pełniejszej informacji należy zwrócić uwagę na rolę Ks. Bpa dra E. Frankowskiego. Założyciel stalowowolskiej uczelni niezmiennie integruje środowisko akademickie. W ostatnim czasie Biskup przekazał Bibliotece Uniwersyteckiej część własnego księgozbioru, który dotyczył Osoby i nauczania św. Jana Pawła II. Zakupił też jedną z czterech kopii oprawionych w skórę ksiąg kondolencyjnych, które były wystawione do wpisu na KUL-u w Lublinie po śmierci Jana Pawła II. Ich oryginał i pozostałe kopie są: w KUL-u, Episkopacie Polski, w Watykanie. Mieszkanie w Budynku Auli Solidarności udostępnił pracownikom naukowym: do pracy dydaktycznej z młodzieżą i na spotkania na rzecz aktywizacji środowiska lokalnego. Ks. Biskup dr Edward Frankowski angażował się w seminaria tak pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym, z własnych funduszy finansował też m.in. poczęstunek dla uczestników seminariów naukowych.

Joanna Kopacz

Więcej [+]

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2014, godz. 07:37 - Rafał Podleśny