PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI

KOŁA NAUKOWEGO PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA KUL

W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

 

W minionym roku akademickim do KNPZ należało (z drobnymi zmianami) około 20 osób, które uczęszczały na cykliczne spotkania koła odbywające się co tydzień. Jak w latach poprzednich, kontynuowana była idea Sympozjów Popularnonaukowych "Psychologia z pasją" oraz Tygodnia Szkoleń. Ponadto, zorganizowano Debatę: Coaching a Psychoterapia - co łączy, a co dzieli?, która odbyła się w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej AKTUALIA 2014 organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Psychologii oraz Koło Naukowe Studentów Psychologii Zarządzania.

 

Kalendarium wydarzeń organizowanych przez KNPZ w roku akademickim 2013/14:

 • 18.11.2013r. - Spotkanie integracyjne dla członków KNPZ

 • 25.11.2013r. - VI Sympozjum Popularnonaukowe "Psychologia z Pasją"

 • 02.12.2013r. - III Tydzień Szkoleń: Nasz cel – Twój sukces!

 • 16.12.2013r. - Wigilia KNPZ

 • 20.03.2014r. - VII Sympozjum Popularnonaukowe "Psychologia z Pasją"

 • 24.03.2014r. - IV Tydzień Szkoleń: Nasz cel – Twój sukces!

 • 08.04.2014r. - Debata: Coaching a Psychoterapia - co łączy, a co dzieli?

 • 26.05.2014r. - Spotkanie podsumowujące działalność KNPZ w roku akad. 2013/14

 

Sympozjum Popularnonaukowe "Psychologia z Pasją"

Sympozja popularnonaukowe to cykliczny projekt Koła Naukowego Psychologii Zarządzania skierowany do wszystkich osób zainteresowanych szeroko ujmowaną tematyką psychologiczną. Spotkania mają formę otwartą, gdzie każdy chętny może pojawić się zarówno w roli słuchacza jak i prelegenta. Celem wydarzenia jest szerzenie wiedzy psychologicznej, przekazywanej w formie kilkunastominutowych wystąpień podsumowywanych dyskusją. Priorytetem jest opracowywanie zagadnień, które nie są objęte programem studiów psychologicznych, ale należą do pola zainteresowań uczestników.

 

Tydzień Szkoleń: Nasz cel – Twój sukces!

Tydzień Szkoleń to cykliczny projekt Koła Naukowego Psychologii Zarządzania. Jest skierowany głównie do studentów lubelskich uczelni i ma na celu rozwój kompetencji miękkich. W ubiegłym roku akademickim odbyły się dwie edycje tego wydarzenia. Podczas pierwszej, która odbyła się w grudniu, przeszkoliliśmy około 60 studentów na 7 szkoleniach. Ich tematyka dotyczyła między innymi asertywnej komunikacji, self coachingu, kreatywności, czy walki z prokrastynacją. W projekcie wzięło udział w sumie 9 trenerów. Kolejna edycja obyła się w marcu i składała się z 9 certyfikowanych szkoleń dotyczących m.in. kreowania własnego wizerunku, kompetencji przywódczych, public relations, komunikacji interpersonalnej, twórczości, pasji, pewności siebie. Oprócz 12 trenerów w evencie wzięło udział ok. 90 młodych ludzi którzy jako uczestnicy zdobywali nową wiedzę i umiejętności. Wśród trenerów byli zarówno członkowie naszego koła oraz profesjonalni trenerzy. Ponadto utrzymujemy stały kontakt z naszymi absolwentami, którzy również biorą udział w naszym wydarzeniu jako trenerzy. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z patronami medialnymi, którzy wspierają nas przy większości naszych wydarzeń. Na szkolenia prowadzona jest rekrutacja, podczas której zgłaszają się do nas dziesiątki osób, a często ta liczba przekracza nawet 100. Są również osoby, które regularnie biorą udział w kolejnych edycjach i są zainteresowane wieloma szkoleniami. Świadczy to o utrwalającej się w świadomości lubelskich studentów marce naszego koła, która może być rozpoznawalna właśnie dzięki prowadzeniu szkoleń.

 

Debata: Coaching a Psychoterapia - co łączy, a co dzieli?

Debata: Coaching a Psychoterapia - co łączy, a co dzieli? została zorganizowana w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej AKTUALIA 2014. W natłoku konferencji proponowanych przez różne środowiska chcieliśmy spotkać się z Ekspertami w innej formule, jaką jest debata. To wydarzenie dało przestrzeń do wymiany poglądów i inspirującej dyskusji. Każdy z zaproszonych gości proszony był o 10-15 minutowe omówienie wybranego przez siebie zagadnienia, co stanowiło bazę do dyskusji przy wspólnym stole. Całe wydarzenie zakończone zostało podsumowaniem oraz czasem na pytania od zebranych słuchaczy. Poruszono następujące zagadnienia:

 • czym jest coaching/czym jest psychoterapia (kim jest pacjent/klient, wygląd sesji, czas trwania, częstotliwość spotkań, cele)

 • jak zostać coachem/psychoterapeutą (certyfikaty, szkoły, kursy)

 • rola wykształcenia psychologicznego w coachingu i psychoterapii

 • środowisko coachów i psychoterapeutów - szanse na współpracę, czy rywalizację? (czy można jednocześnie uczęszczać na sesje coachingowe i psychoterapię? czy coachowie kierują klientów na psychoterapię?).

Zaproszonymi ekspertami byli praktycy w dziedzinie coachingu oraz psychoterapii. Debata była wydarzeniem otwartym, dostępnym dla wszystkich osób zainteresowanych poruszaną tematyką, w którym wzięło udział około 300 słuchaczy.

Autor: Joanna Grudzień
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2014, godz. 16:45 - Joanna Mierzwińska