Aktualności

Podsumowanie projektu „Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziału w życiu kulturalnym"

Konferencja Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziału w życiu kulturalnym"Od stycznia 2020 KUL oraz Narodowy Uniwersytet Przedkarpacki im. Vasyla Stefanyka z Iwano-Frankiwska realizowały wspólnie projekt „Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziału w życiu kulturalnym" (Invisible heritage: exchange and implementation of good practice in access to culture for persons with a visual impairment). 9 grudnia 2021 na KUL odbędzie się konferencja podsumowująca projekt, ze względu na sytuację epidemiologiczną odbędzie się ona w formule hybrydowej. 

Celem projektu było zapewnienie  mieszkańcom Lublina oraz Ivano-Frankivska z dysfunkcją wzroku z Lublina realnych możliwości dostępu do obiektów dziedzictwa kulturowego, a także do zasobów instytucji kultury z obu miast. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku, obejmujące m.in. przygotowanie do zrozumienia grafiki dotykowej, a także warsztaty  dla pracowników muzeów i przewodników turystycznych z obu miast.

Strona projektu

 

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 - 9:30  Otwarcie konferencji i projekt „Invisible heritage” w zdjęciach i migawkach filmowych

9:30 - 9:45  Muzeum Sztuki Podkarpacia: нові можливості для сучасного суспільства (Nowe możliwości współczesnego społeczeństwa)

9:45 - 10:00  Muzeum Krajoznawcze (w Iwano-Frankiwsku): праця на межі минулого та майбутнього (Praca na pograniczu przeszłości i przyszłości)

 

10:00 - 10:30 Natalia Babii, Natalia Huhil – Andri Kostyszyn, Krystyna Kazymyriw: Dostępność sztuki dla osób niewidomych: Trzy głosy z Ukrainy

10:30 – 10:50  przerwa na kawę

10:55 - 11:25 Marek Jakubowski: Skarby muzeum tyflologicznego w Owińskach

11:25 - 11:45 Anna Fajge-Samoń i Iwona Olech: Dostępność Muzeum Wsi Lubelskiej

11:45 - 12:10 Małgorzata Surmacz: Muzeum Narodowe w Lublinie – Oddz. Muzeum Historii Miasta Lublina: W muzeum nic się nie dzieje?

12:10 - 12:35 Małgorzata Siedlaczek: Muzeum Narodowe w Lublinie:  "Dostępność Muzeum Narodowego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnością wzroku"

. 12:35 - 13:00 Bogusław Marek: Zanim niewidome dziecko zostanie dorosłym miłośnikiem sztuki

13:00 – 13:40 Obiad

13:45 - 14:05 Anna Sadowska: Audiodeskrypcja w muzeach i w galeriach sztuki

14:05 - 14:35 Agata Sztorc - Gromaszek, Magdalena Szubielska: Wyobraźnia zamiast wzroku, czyli o odbiorze sztuk wizualnych przez osoby niewidome

14:35 - 14:55 Ewa Niestorowicz: Niewidzialne dziedzictwo: Sztuka dostępna. Propozycje adaptacji sztuki współczesnej oraz twórczość artystyczna osób niewidomych      

14:55 - 15:20 Marta Wnuczko (University of Prince Edward Island), John M Kennedy & Selene Carboni (University of Toronto): Teoria obrazów dotykowych: Bazgroty, obszary, kształty i kierunki

15:20 Zamknięcie pierwszej części konferencji.

 

Część druga na kanale Youtube.

Udostępnienie: 9 grudnia 2021 r., godz. 16:00 czasu polskiego.

 https://www.youtube.com/channel/UC9o7kDfBcC5PJzH5z7KPm2w/featured

Invisible heritage: Invisible Art Across the World – Making art visible to touch

Język tej części konferencji – angielski.

 

 • Message from Sabriye Temberken (Germany, India)
 • Leona Holloway Monash University (Australia): 3D Printing to Create Inclusive Touch Models in Galleries and Museums: Research and Strategies from Australia
 • Katrin Terton and Geoff Munck  (Australia): Beyond Sight, Beyond Barriers - the lind teaching the sighted to see
 • John M. Kennedy (University of Toronto (Canada): ESREF ARMAGAN and the abilities of touch: Drawings of cubes and Brunelleschi's Baptistry without visual input
 • Ann Cunningham and Zach Wolfson (USA): A tactile artist’s path to universal art
 • Hoëlle Corvest-Morel and Dorine in ‘t Veld (The Netherlands): Library of tactile and high contrast images of art historical works
 • Bernat Franquesa (Spain): Tactile graphics and audio-tactile graphics for multisensory interpretation
 • Urvi Jangam (indie): Aesthetic of the Non-Visual
 • Willem Boshoff (South Africa): The Blind Alphabet Ptoject (ongoing 1993 …)
 • Marta Wnuczko (University of Prince Edward Island), John M Kennedy & Selene Carboni (University of Toronto): Tactile Pictures Theory: Scribbles, Regions, Shapes and Directions
 • Lorena Julio and Sebastian Flores (Argentina):  Promoting the rights of persons with disabilities throught accessible art in Latin America
 • Aishwarya Pillai (India): A blind artist’s way to creating tactile 3D paintings
 • Duncan Meerding: (Australia -Tasmania): Lights and Shadows: Where craftsmanship and art meet
 • Bogusław ’Bob’ Marek (Polska): Before a child born blind becomes an adult art lover
 • Accessible art: Interesting initiatives in snapshots (Kenya, Japan, Nepal, Uganda, Slovenia, Poland, Czech Republic)