Czy jest takie pojęcie, którego analiza może nas doprowadzić do stwierdzenia, że jego desygnat na pewno istnieje? Św. Anzelm z Canterbury bodaj jako pierwszy twierdził, że da się wskazać takie pojęcie. Jest to pojęcie istoty najdoskonalszej, którą w religii nazywa się Bogiem. Na tej przesłance opiera się tzw. dowód ontologiczny na istnienie Boga. Zapraszamy na trzeci odcinek "Pogadanek z filozofii", w którym prof. Jacek Wojtysiak omawia to jedno z najciekawszych rozumowań w filozofii.

 

Polecamy również dwa hasła z Powszechnej Encyklopedii Filozofii

 

 

 

Pogadanki z filozofii, odc. 3: Jacek Wojtysiak, Dowód ontologiczny


zdjęcia: Daniel Kowalski, Robert Kryński, montaż: Daniel Kowalski, realizacja: AcademiconTV

 

Materiał publikujemy dzięki uprzejmości

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2015, godz. 20:43 - Andrzej Zykubek