Lista pracowników, absolwentów i studentów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, przygotowana na podstawie kwerendy archiwalnej i źródłowej. Zapis według następującego porządku: nazwisko i imię, data urodzenia i śmierci, rodzaj lub miejsce śmierci, status, wydział.

 

 • Abramowicz Wacław, 1888-07-03, 1941-10-19, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Archutowski Józef ks., 1879-11-01, 1944-08-31, działania woj., pracownik 1918-1920

 

 • Badyoczek Antoni, 1912-06-13, 1940-10-21, obóz pracy, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bagieński Zdzisław, 1904-02-23, 1941-11-13, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bajko Antoni ks., 1896-05-31, 1944, egzekucja, absolwent, Wydział Teologiczny
 • Bańkowska Gertruda, 1909-08-15, 1939-09, działania woj., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Bara Józef, 1914-02-25, 1941-06-17, egzekucja, student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Bartoszek Władysław, 1913-08-06, 1944-06-03, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Batorski Eligiusz, 1900-12-01, 1943-07-23, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bednarski Mieczysław, 1910-12-08, ok. 1943, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bedyński Adam, 1894-12-24, 1944-08-05/06, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Benicewicz Czesław, 1905-06-03, 1941-09-04, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Białkowski Bogdan, 1914-12-27, ok. 1941, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bielaszko Zygmunt, 1910-05-28, 1944-06-03, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bielowski Józef ks., 1896-04-04, 1942-08-10, obóz konc., absolwent, Wydział Teologiczny
 • Bielska Maria, 1904-04-15, 1939-09-09, działania woj., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Bień Walentyna, 1915-03-20, 1945, działania woj., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Biriukowicz Jerzy, 1895-04-23, 1941-02-08, obóz konc., absolutorium, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Birkenmajer Józef, 1897-03-19, 1939-09-26, poległ, pracownik 1939
 • Błeszyński Tadeusz, 1915-10-27, 1942-10-18, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bobrowski Władysław, 1906-05-03, 1945-05-03, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bocheński Jan, 1900-06-18, 1941-11-17, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bodak Piotr, 1905-06-19, 1942-10-03, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bogucki Eugeniusz, 1903-01-19, 1939-09-14, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bołbott Jan, 1911-04-28, 1939-09-18, poległ, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Borer Czesław, 1898-07-18, 1942-05-20, poległ, absolutorium, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Brejdygant Władysław, 1898-04-22, 1944-09-06, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Brodzki Eugeniusz, 1883-10-06, 1942-02-24, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Bryc Józef, 1911-05-15, 1939-09-01, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Bryła Stanisław, 1888-05-17, 1939-12-23, egzekucja, pracownik 1927-1928
 • Brzozowski Adam, 1901-08-24, 1940-10-31, obóz konc., absolutorium, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Budecki Józef, 1907-03-05, 1939-09-12, poległ, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Budkiewicz Jan ks., 1902-12-19, 1943, egzekucja, absolutorium, Wydział Teologiczny
 • Bury Stefan, 1913-05-09, 1944-09-02, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Chełchowski Władysław, 1908-12-15, 1939-09-16, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Chmielewski Henryk, 1911-08-06, 1941-11-06, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Ciołek Józef, 1910-09-12, 1942-03-16, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Ćwikliński Szczepan, 1916-08-21, 1943-05-27, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Dąbkowski Wiktor, 1912-06-18, 1944-07-22, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Dederko Józef, 1897-08-01, 1940-06-29, egzekucja, absolutorium, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Deptuła Władysław, 1911-02-05, 1944-12-10, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Derecki Jan, 1894-06-24, 1942-11-19, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Deryng Leon, 1914-09-20, 1939-09-12, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Dolak Romuald, 1909-01-15, 1939-09-09, działania woj., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Donga Henryk, 1907-06-08, 1942-04-04, poległ, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Drożdżyk Stefan, 1906-02-13, 1942-08-19, obóz jen., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Duch Dominik, 1902-08-30, b. d., egzekucja, student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Dzwonek Marian, 1905-02-02, 1942-06-12, poległ, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Fajkowski Józef, 1919-02-21, 1943-10-08, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Fidor Kazimierz, 1916-03-04, 1943-02-16, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Florczak Józef ks., 1887-09-25, 1943-04-20, obóz konc., pracownik 1919-1921
 • Franecki Adam, 1903-12-24, 1939-11-13, egzekucja, student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Freyberg Antoni, 1915-06-12, 1939-09-20, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Gąsiorowski Stanisław, 1902-10-14, 1942-10-29, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Gierczak Antoni, 1900-06-13, b.d., obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Gierczak Bogumił, 1906-11-13, 1939-09, działania woj., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Ginalski Józef, 1907-09-24, 1944-05-12, egzekucja, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Gintowt-Dziewałtowski Piotr ks., 1893-06-29, 1940-01-06, egzekucja, student, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Giżycki Lucjan, 1904-01-07, 1941-08-17, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Goławski Zygmunt, 1912-02-06, 1944-07-20, poległ, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Gosiewski Antoni, 1900-01-17, 1941-12-19, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Goś Tadeusz, 1914-10-28, 1939-09, poległ, student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Gozdecki Dariusz, 1912-12-18, 1941-08-28, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Góra Feliks, 1915-11-21, b.d., egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Grelewski Stefan ks., 1898-07-03, 1941-05-09, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Guniewicz Edward, 1907-11-03, 1943-11-29, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Guz Zygmunt, 1915-04-23, 1941-11-23, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Harczuk Edward, 1908-10-09, 1942-03-25, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Hlebowicz Henryk ks., 1904-07-01, 1942-11-16, obóz konc., absolwent, Wydział Teologiczny
 • Hoffmann Paweł, 1898-10-29, 1939-09, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Hopkała Józef, 1899-03-08, 1941-11-01, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Horbatowski Bolesław, 1899-04-11, 1942-03-09, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Hubiński Edward, 1902-10-26, 1941-09-28, obóz jen., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Iwanczewski Kazimierz, 1905-02-05, 1940-08-23, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Iwanicki Stefan ks., 1904-01-02, 1943-02-06, egzekucja, absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego

 

 • Jagiełło Konstanty, 1914-11-14, 1941-12-14, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Jakubowska Amelia, 1900-02-23, 1939-09-09, działania woj., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Jakubowski Jan, 1913-11-06, 1943-04-19, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Jania Wincenty, 1897-10-10, 1942-08-10, działania woj., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Janusz Jan, 1897-05-10, 1942-04-07, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Jarczyk Władysław, 1901-01-10, 1943-05-28, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Jarosiński Maciej, 1917-10-06, 1941-04-02, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Jaroszyński Stanisław, 1910-03-22, 1939-09-09, poległ, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Jaworski Tadeusz, 1910-05-01, 1944-08-26, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Jaworski Zbigniew, 1906-04-26, 1939-09-18, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Jóźwik Pius, 1911-07-11, 1939-09-10, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Kaczorowski Henryk ks., 1888-07-10, 1942-05-06, obóz konc., absolwent, Wydział Teologiczny
 • Kalicka Jadwiga, 1896-12-18, 1942-08-05, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Kalicki Kazimierz, 1902-02-15, 1944-07-22, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Kalicki Marian, 1907-08-11, ok. 1941, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Kalinowski Wojciech, 1916-02-02, 1944-09, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Karoński Czesław, 1898-07-20, 1939-09, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Karwacki Januariusz, 1909-09-11, 1942, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Karwowski Florian, 1895-07-23, 1941-03-09, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Kazimierowicz Henryk ks., 1896-06-08, 1941-10-30, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Kęcik Franciszek, 1913-10-05, 1942-10-30, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Kiszkurno Antoni ks., 1893-01-29, 1942-05-06, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Klaudel Zbigniew, 1911-08-17, 1940-06-29, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Klinowski Marian, 1909-07-12, 1944-04-18, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Klonowski Wiktor, 1906-05-21, 1939-09-22, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Kneblewski Wacław ks., 1887-09-10, 1939-11-18, egzekucja, absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Kocot Józef OMI, 1910-03-01, 1942-12-29, obóz konc., absolwent, Wydział Teologiczny
 • Kogut Rudolf, 1909-05-17, 1945-03, poległ, student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Kołtun-Rozłucki Władysław, 1910-10-14, 1939-09-21, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Konecki Roman, 1884-07-24, 1942-05-17, obóz konc., pracownik 1923-1924
 • Korona Władysław, 1915-09-22, 1943-11-27, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Kosior Józef, 1899-07-17, 1940-06-29, egzekucja, student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Kossowicz Antoni, 1898-06-09, 1944-09-20, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Kowalczyk Kazimierz, 1914-04-30, 1942-10-30, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Kowalski Stanisław, 1898-11-13, 1943-03-20, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Kozłowski Józef ks., 1893-03-20, 1943-07-13, egzekucja, absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Kozłowski Zygmunt, 1908-03-30, 1944-08-16, poległ, student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Krakowski Bronisław, 1892-06-04, 1939-09, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Krawczyk Edward Artur, 1907-01-15, 1942, obóz, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Krawczyk Franciszek, 1900-10-05, b.d, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Kresa Antoni ks., 1895-01-18, 1941-03-31, obóz konc., absolwent, Wydział Teologiczny
 • Królikowski Kazimierz, 1906-01-27, 1944-08-16, poległ, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Krynicki Jerzy, 1905-01-27, ok. 1945, obóz, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Krzymowski Stanisław, 1906-04-06, 1942-03-25, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Księski-Krzewski Wiktor, 1904-07-26, 1942-10-28, obóz konc., absolutorium, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Kurczyński Piotr ks., 1908-01-31, 1942-03-31, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Kwaśniewski Antoni, 1910-11-04, 1941-08-12, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Lalewicz Marian, 1876-11-21, 1944-08, egzekucja, pracownik 1921-1923 [1939]
 • Lasota Jan Kanty, 1899-10-20, ok. 1945, obóz, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Latallo Ignacy, 1909-05-28, 1944-10-26, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Lelek-Sowa Stefan, 1885-09-05, 1940-06-29, egzekucja, absolutorium, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Lenartowicz Antoni, 1908-09-16, 1944-01-03, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Lewicki Jan, 1905-03-01, 1944-03-10, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Lipczyński Roman, 1913-08-21, po 1943, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Longchamps de Berier Roman, 1883-08-09, 1941-07-04, egzekucja, pracownik 1920-1939
 • Lucht Mieczysław, 1909-04-11, 1944-08, egzekucja, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Łabiga Jan, 1911-10-02, 1940-07-04, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Łapiński Jan, 1907-12-11, 1944-09-23, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Łazarczyk Antoni, 1902-04-05, 1940-07-05, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Łukasik Jan, 1916-01-06, 1941-11-14, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Łyzicki Edward, 1908-12-05, 1940-01-12, egzekucja, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Maciurzyński Hieronim, 1893-09-30, 1943-02-09, obóz woj., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Magolan Antoni, 1909-01-16, 1941-11-09, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Maj Jan, 1914-05-24, 1939-09, działania woj., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Maksim Władysław, 1909-07-04, 1939-09-18, poległ, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Marcinkowski Kazimierz, 1897-02-17, 1943-09-01, obóz jen., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Marek Stanisław, 1898-07-26, 1945-02-19, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Martyniak Czesław, 1906-05-24, 1939-12-23, egzekucja, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych, pracownik 1931-1939
 • Martynowski Tadeusz, 1910-04-12, 1943-10-30, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Mazur Aleksander, 1904-12-14, 1944-08-01, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Mazurkiewicz Witold, 1911-04-22, 1942-04-09, obóz jen., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Miąc Hieronim, 1906-11-14, 1943-08, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Michalewski Jan ks., 1887-12-20, 1942-05-18, obóz konc., student, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Michalik Bolesław, 1903-02-22, 1939-09-13, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Michalik Nikodem, 1905-05-20, 1942-01-13, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Michalski Tadeusz, 1914-05-28, 1942-05-12, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Michniewski Władysław, 1902-06-27, 1945-04-24, poległ, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Miegoń Władysław ks., 1892-09-30, 1942-10-15, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Mikołajewski Mieczysław, 1908-01-19, 1941-01-17, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Mirakowski Henryk, 1897-11-27, 1939-09-23, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Miź Kazimierz, 1914-02-25, 1943-02-20, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Morawski Marian ks., 1881-10-05, 1940-09-09, obóz konc., pracownik 1929-1934
 • Morawski Marian, 1915-05-17, 1939-09-22, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Morawski Michał ks., 1898-10-01, 1940, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Munik Zygmunt, 1918-02-05, 1942-02-27, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Muszyński Stanisław, 1909-01-06, 1939-09, poległ, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Mysakowski Stanisław ks., 1896-09-14, 1942-10-14, obóz konc., absolwent, Wydział Teologiczny

 

 • Niechaj Michał ks., 1900-07-27, 1939-12-23, egzekucja, pracownik 1930-1939
 • Niemancewicz Antoni ks., 1893-02-08, 1942-12-02, obóz konc., pracownik 1928-1929
 • Niewęgłowski Stanisław ks., 1892-11-08, 1942-06, obóz konc., absolwent, Wydział Teologiczny
 • Niwicki Wacław, 1910-08-14, 1945-05-03, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Nowakowski Czesław, 1896-05-28, 1944-05-05, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Nowakowski Leon ks., 1913-06-28, 1939-11-01, egzekucja, student, Wydział Teologiczny
 • Nowicki Józef, 1917-03-18, 1939-09-09, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Nowosadzki Franciszek, 1908-09-25, 1941-08-07, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Nowosadzki Kazimierz, 1903-02-22, 1943, egzekucja, student, Wydział Nauk Humanistycznych

 

 • Ochalski Zdzisław ks., 1902-07-25, 1942-08-07, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Oleszek Kazimierz, 1892-02-18, 1942-10-31, obóz konc., absolwent, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Olędzki Władysław, 1892-06-02, 1944-12-01, egzekucja, student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Olszewski Janusz, 1912-01-15, 1942-10-31, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Olszewski Stefan, 1901-01-16, 1939-09-23/27, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Opitz Hieronim, 1909-12-09, b.d., obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Opryńska Irmina, 1912-07-17, 1939-09-02, działania woj., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Orlikowski Stanisław, 1902-05-27, 1939-09-12, poległ, absolutorium, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Orzanowski Romuald, 1914-06-30, 1939-09-25, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Orzeł Jan, 1909-09-14, 1942-08-21, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Orzęcki Michał, 1891-02-03, 1941-03-02, obóz konc., pracownik 1920-1925
 • Ossowski Janusz, 1919-08-28, 1944-07-22, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Ostrowski Jerzy, 1897-01-09, 1942-11-24, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Ostrowski Wiktor, 1911-01-24, 1943-09-15, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Osuchowski Kazimierz, 1915-01-05, 1944-08-09, poległ, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Paluszyński Władysław, 1905-05-20, 1941-04-30, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Paszyc Jerzy, 1912-08-01, 1943-12, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Patkowski Stanisław, 1891-09-03, 1943-03-08, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Patyra Franciszek, 1896-12-02, 1942-02-24, obóz konc., absolutorium, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Pawlak Stanisław, 1905-04-01, 1941-03-23, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Pawłowski Jan ks., 1912-09-16, 1942-06-18, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Pawłowski Zygmunt, 1902-01-15, 1941-12-30, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Pazdro Zbigniew, 1873-02-09, 1939-09-13, działania woj., pracownik 1921-1939
 • Pietraszak Jan, 1913-01-17, 1942-07-11, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Pinkiewicz Stanisław, 1911-05-16, 1942-11-01, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Plenkiewicz Marian, 1913-09-14, 1941-07-10, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Pleszczyński Kazimierz, 1894-08-15, 1940-12-11, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Pluciński Kazimierz, 1888-11-10, 1940-12-23, obóz konc., absolwent, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Podstawka Władysław, 1912-03-12, 1942-05-17, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Preiss Włodzimierz, 1903-10-25, 1940-04-12, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Pruski Czesław, 1897-03-27, 1941, egzekucja, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Pszonka Stanisław ks., 1903-09-08, ok. 1940-06, obóz, absolutorium, Teologiczny
 • Ptaszyński Zygmunt, 1893-02-05, 1941-01-18, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Pułka Aleksander, 1907-02-21, 1942-09-06, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Puternicka Józefa, 1894-03-18, 1944-08-15, działania woj., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Pytkowski Jan, 1907-12-26, 1939-09-07, poległ, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Radziejewski Stanisław, 1905-05-08, 1941-08-12, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Radzikowski Franciszek, 1895-07-09, 1945-04-15, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Radzymiński Wacław, 1916-09-27, 1942-11-01, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Rafacz Józef, 1890-01-30, 1944-08-05, egzekucja, pracownik 1919-1924
 • Rebuszyński Włodzimierz, 1914-01-30, 1941-07-25, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Rogalski Eugeniusz, 1913-11-03, 1939-10-01, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Roth Jan ks., 1870-12-09, 1944-10-21, działania woj., pracownik 1924-1939
 • Rożałowski Zygmunt, 1897-10-04, 1944-10-01, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Rutkowski Stefan, 1896-08-26, 1941-11-11, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Rutyna Kazimierz, 1911-07-11, 1939-10-03, poległ, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Rycerz Eugeniusz, 1914-10-24, 1940-07-08, obóz jen., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Rychel Antoni, 1906-04-23, 1943-10-04, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Rychlewski Feliks, 1896-05-24, 1941-11-24, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Rytel Roman, 1903-02-28, 1940-05-16, egzekucja, absolutorium, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Rzepka Kazimierz, 1915-03-01, 1943-11-26, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Rzeźniczek Stanisław, 1917-01-15, 1940-08-15, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Sadownik Jerzy, 1910-01-07, 1939-09-15, poległ, absolwent, Nauk Humanistycznych
 • Sawczuk Emilian, 1912-04-24, 1944-01-31, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Sawicki Marian, 1910-03-09, 1942-11-08, obóz pracy, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Sawicki Stanisław, 1907-09-30, 1944-08-23, działania woj., pracownik 1938-1939
 • Sawków Tadeusz, 1902-07-12, 1942-02-23, obóz jen., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Schwarz Antoni ks., 1911-05-25, 1941-01-07, obóz konc., student, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Sekrecki Henryk ks., 1904-01-11, 1945-03-12, obóz konc., absolwent, Wydział Teologiczny
 • Siemicki Jan, 1902-04-10, 1939-09-09, działania woj., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Siemion Mikołaj, 1891-08-28, 1942-11-01, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Sienkiewicz Józef, 1917-06-30, 1942-11-01, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Sikorski Stefan, 1905-08-20, 1944-05-27, egzekucja, absolutorium, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Sioma Eugeniusz, 1908-11-05, 1943-06, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Skoczylas Stefan, 1918-03-24, 1945, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Skura Władysław, 1891-05-11, 1941-09-06, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Smolak Bronisław, 1917-02-16, 1940-01-06, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Smyk Antoni, 1906-04-13, 1942-11-01, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Stachórski Ryszard, 1919-10-31, 1940-06-21, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Stadnik Jan, 1917-06-05, 1942-07-28, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Stafiński Jan, 1904-12-27, 1940-07-04, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Stankiewicz Bolesław, 1903-03-16, 1941-08-27, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Stasiak Franciszek, 1911-11-10, 1942-09-24, obóz jen., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Staszewski Zenon, 1911-07-09, 1942-04-22, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Stepanow Walerian, 1911-07-29, 1945-01-20, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Stępniak Florian OFMCap., 1912-01-03, 1942-08-12, obóz konc., student, Wydział Teologiczny
 • Stopczyński Stanisław, 1912-11-26, 1939-09-22, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Stroiński Leon, 1921-11-29, 1944-08-16, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Stypułkowski Mieczysław ks., 1909-10-16, 1944, egzekucja, absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Suchodolski Henryk, 1900-08-03, 1942, obóz konc., absolutorium, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Surdacki Zygmunt ks., 1905-06-06, 1941-04-30, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Surowski Dominik ks., 1905-07-23, 1942-06-09, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Szczerba Jerzy, 1920-05-29, 1943-11-23, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Szczerbik Władysław, 1900-06-02, 1939-09-17, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Sznuro Józef ks., 1898-08-09, 1941-03-09, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Szpaczyński Władysław ks., 1887-03-13, 1941-06-23, egzekucja, absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Szramka Konrad, 1896-11-22, 1943-09, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Szrek Włodzimierz, 1914-08-16, 1941-08-12, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Sztejnbis Adam, 1905-02-15, 1942-08-07, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Szulmiński Stanisław ks., 1894-07-10, 1941-11-27, obóz, absolwent, Teologiczny
 • Szydłowski Stanisław, 1901-09-24, 1942-03-07, obóz konc., absolutorium, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Świątek Stefan, 1907-03-03, 1944-05-19, egzekucja, student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Świątkowski Antoni, 1896-01-13, 1942-05-12, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Świtalska Maria, 1914-03-23, 1943-11-02, egzekucja, student, Wydział Nauk Humanistycznych

 

 • Tarka Kazimierz, 1911-01-31, 1942-02-05, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Tarnacki Józef, 1907-03-31, 1944-08, działania woj., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Troczyński Czesław, 1915-01-17, 1939-09-09, działania woj., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Truchliński Zbigniew, 1916-10-13, 1942-03-20, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Trzebiński Lucjan, 1893-01-07, 1945-02, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Trzepacz Rudolf, 1917-12-03, 1944-07-22, egzekucja, absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Turczyn Michał, 1896-06-11, 1942-04-23, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Turgieniew Michał, 1901-06-12, 1939-09-25, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Tworek Antoni ks., 1897-01-05, 1942-12-24, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego

 

 • Umiński Stefan, 1897-12-10, 1940-07-04, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Urbanowicz Jan ks., 1895-07-05, 1943-06, egzekucja, absolwent, Wydział Prawa Kanonicznego
 • Utnicki Aleksander, 1910-01-09, 1940-04-04, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Walewski Jan, 1920-08-11, 1942-02-19, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Wasilewski Bolesław, 1898-01-16, 1941-11-07, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wawer Jan, 1912-06-04, 1941-10-22, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Wesołowski Mieczysław, 1911-11-11, 1941-12-12, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Wiejak Jan, 1906-12-17, 1942-08-19, obóz jen., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Wielguszewski Mieczysław, 1915-10-07, 1939-09-13, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Wieluński Antoni, 1913-09-13, 1944, poległ, student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wildmann Józef, 1886-09-13, ok. 1940, obóz jen., absolwent, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wilgos Stefan, 1908-08-18, 1943-05-23, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Wilk Jan, 1900-06-16, 1942-04-15, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wilk Julian, 1909-12-29, 1943, działania woj., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wiszniewski Karol, 1918-09-21, 1942-09-27, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Włocki Witold, 1897-07-01, 1942-06-29, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Włodarski Mieczysław, 1906-07-27, 1942-05-20, egzekucja, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Wojsa Stanisław ks., 1894-02-03, 1941-10-31, obóz konc., absolwent, Wydział Teologiczny
 • Wroński Stanisław, 1909-09-26, 1941-09-05, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Wszytko Aleksander, 1911-02-26, b.d., obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

 • Zajączkowski Henryk, 1912-01-12, 1942-04-06, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Zakrzewski Zygmunt, 1912-01-14, 1942-12-01, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Zaremba Stanisław, 1897-01-12, 1939-09-25, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Ziomkowski Henryk, 1912-07-29, 1942-03-22, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Znojkiewicz Stanisław, 1903-07-14, 1943-02-16, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Zubrzycki Teodor, 1909-11-28, 1942-02-09, obóz konc., student, Wydział Nauk Humanistycznych
 • Zwoliński Paweł, 1898-11-14, 1942, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Zworowski Dionizy, 1892-04-06, b.d., działania woj., student, Wydział Nauk Humanistycznych

 

 • Żebrowski Lucjan, 1916-02-26, 1942-02-22, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Żegliński Teodor, 1901-04-01, 1944, obóz konc., student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Żelazko Władysław, 1901-10-05, 1944-09-06, poległ, student, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych
 • Żuchowski Romuald, 1893-06-28, 1941-08-03, obóz konc., absolwent, Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych

 

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2020, godz. 11:58 - Katarzyna Bojko