Miejsce obrad: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14
Gmach Główny, I piętro
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Program sesji (wersja PDF):

 

25. XI 2010     czwartek

 

9.00-9.30        otwarcie 

9.30-9.55       Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (Lublin)

                        Od Urbs sacra do Urbs Christiana 

9.55-10.20      Maria Giedz (Gdańsk)

                        Hasankeyf – miasto, które umiera 

10.20-10.45    Małgorzata Wrześniak (Warszawa)

                        „Miasto Dam” Christine de Pizan – szlachetny mariaż architektury z literaturą  

10.45-11.15    przerwa na kawę 

11.15-11.40    Rafał Eysymontt (Wrocław)

                       Miasto średniowieczne jako trwanie 

11.40-12.05    Barbara Hryszko, Rafał Hryszko (Kraków)

                       Obraz miasta portowego na przykładzie ikonografii Genui

                       na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych 

12.05-12.30   Katarzyna Kolendo-Korczak (Warszawa)

                       Utopia czy rzeczywistość. Obraz miasta idealnego w dekoracjach budowli municypalnych

                       w miastach europejskich w okresie nowożytnym 

12.30-13.30    dyskusja 

13.30-14.30    przerwa obiadowa 

14.30-14.55    Łukasz M. Sadowski (Łódź)

                        Zachodnie dzielnice w miastach Dalekiego Wschodu w latach 1850-1950  

14.55-15.20    Hanna Grzeszczuk-Brendel (Poznań)

                       Miasto rezydencjonalne w burżuazyjnym świecie – Wiedeń i/a Poznań  

15.20-15.45   Daria Bręczewska-Kulesza (Bydgoszcz)

                       Wpływ nowych koncepcji przestrzennych na plany zabudowy prowincjonalnych ośrodków

                       miejskich na początku XX w. na przykładzie Bydgoszczy  

15.45-16.10    Agnieszka Wysocka (Bydgoszcz)

                       Bydgoska dzielnica Sielanka – połączenie koncepcji urbanistycznej w początku XX w.

                       z architekturą 20-lecia międzywojennego 

16.10-16.45    przerwa na kawę 

16.45-17.10    Dorota Kudelska (Lublin)

                       Kadry miasta – retoryka jego opisu w malarstwie polskim (ok. 1860-1939) 

17.10-17.35    Katarzyna Nowakowska-Sito (Warszawa)

                       Tajemnica i melancholia ulicy – De Chirico, Carrà i miasto metafizyczne  

17.35-18.00    Małgorzata Geron (Toruń)

                       Leon Chwistek „Miasto formistów”  

18.00-19.00    dyskusja 

20.00              spotkanie koleżeńskie 

 

 

26. XI 2010    piątek  

 

9.00-9.25        Filip Burno (Warszawa)

                       Przestrzenie „nowego porządku”. Miasto faszystowskie jako nośnik ideologii władzy  

9.25-9.50        Krzysztof Stefański (Łódź)

                       Rzym – nowe oblicze „wiecznego miasta”  

9.50-10.15      Janusz L. Dobesz (Wrocław)

                       Wrocław pod znakiem swastyki (1933-1945)  

10.15-10.40    Aleksandra Sumorok (Łódź)

                       Socrealizm. Sztuka wnętrza totalnego, sztuka wnętrza metropolitalnego  

10.40-11.10    przerwa na kawę 

11.10-11.35    Barbara Szczypka-Gwiazda (Katowice)

                       Megalopolis a koncepcja trójmiasta na przykładzie trójmiasta Bytom - Zabrze - Gliwice

                       i Gdańsk - Gdynia – Sopot  

11.35-12.00    Irma Kozina (Katowice)

                       Mieszczanin, obywatel państwa opiekuńczego czy udziałowiec spółki?

                       Procesy miastotwórcze po drugiej wojnie światowej  

12.00-12.25    Romuald K. Bochyński (Radom)

                       Powolne wypieranie modernistycznej stylistyki. Przemiany architektoniczno-urbanistyczne

                       Osiedla XV-lecia w Radomiu w ciągu ostatnich 20 lat 

12.25-12.50    Artur Zaguła (Łódź)

                       Zbudujemy piękne i dobre miasto – teoria i praktyka Nowego Urbanizmu  

12.50-14.00    dyskusja 

14.00-15.00    przerwa obiadowa 

15.00-15.25    Bernadeta Stano (Kraków)

                       Przestrzeń galerii jako continuum współczesnego miasta  

15.25-15.50    Karolina Rajna (Wrocław)

                       ,,Niechciana sztuka współczesna”.  Tkanka miejska jako kontrowersyjna przestrzeń

                       wystawowa dla dzieła Mirosława Bałki  „Auschwitzwieliczka” 

15.50-16.20    przerwa na kawę 

16.20-16.45    Paulina Zarębska (Lublin)

                       Obrazy miasta w realizacjach Wojciecha Gilewicza 

16.45-17.10    Anna Kwiatkowska-England (Wrocław)

                       Kamp w mieście. Londyn – Nowy Jork – Rzym 

17.10-17.35    Helena Postawka (Kraków)

                       Niewidzialne miasto. Uwagi na temat prezentowania ludziom niewidomym i słabowidzącym

                       architektury i urbanistyki  

17.35-18.30    dyskusja 

18.30              zakończenie sesji

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, godz. 15:50 - Ireneusz Marciszuk