W dniach 1 – 3 lipca 2015r.  na Wydziale Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana  Pawła II odbywa się zorganizowane przez Katedrę Prawa Handlowego KUL międzynarodowe sympozjum naukowe zatytułowane  „Polskie i Ukraińskie Prawo Spółek”.

 

Celem spotkania jest dyskusja na temat wspólnych instytucji polskiego i ukraińskiego prawa handlowego. W szczególności przedmiotem obrad są zagadnienia dotyczące zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i na Ukrainie oraz problematyka międzynarodowego transferu usług i kapitału pomiędzy Polską a Ukrainą.

 

Obrady  odbywają się w godz. 9 – 16 w sali C – 737

 

Podczas sympozjum głos w dyskusji zabiorą:

 

  • z Katedry Prawa Handlowego KUL: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL,  dr Paweł Zdanikowski,  mgr Michał Hałasa, mgr  Piotr Kędzierski;
  • z Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UŚ w Katowicach:  mgr Mateusz Żaba;
  • z Katedry Prawa Karnego UJ: mgr Aleksander Wróbel LL.M. (UPPSALA);
  • z Laboratorium Prawa Korporacyjnego Naukowo Badawczego Instytutu Prawa Prywatnego i Przedsiębiorczości im. F. Burczaka Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy: dr Liliana Sishchuk,  dr Iryna Sarakun,  dr Viktoriya Vasylieva,  dr Oleksandr Kovalyshyn.
Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2015, godz. 19:53 - Piotr Kędzierski