http://www.pl-by-ua.eu/pl,news,207

 

W Bukowlu na Ukrainie spotkali się przedstawiciele 14 regionów przygranicznych, które uczestniczą w Programie Polska-Białoruś-Ukraina. Konferencji przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Podsumowano dotychczasową współpracę transgraniczną trzech krajów, ogłoszono też pierwszy nabór wniosków do nowej edycji programu. Partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy mogą ubiegać się w sumie aż o 80,17 mln euro. 

 

- Zainteresowanie realizacją wspólnych projektów jest bardzo duże, o czym świadczy liczba zarejestrowanych wstępnych koncepcji przedsięwzięć. Spośród prawie 850, najwięcej zgłosiła strona ukraińska. Nie przypadkowo więc w tym państwie, razem z przedstawicielami wszystkich regionów przygranicznych, oficjalnie podsumowaliśmy rezultaty programu 2007-2013 i przedstawiliśmy możliwości, jakie oferuje jego nowa edycja - poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.