Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Katedra Nauk o Polityce

 

zapraszają na

 

polsko-ukraińską konferencję naukową z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

pod patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

Relacje polityczne między Polską i Ukrainą.
Doświadczenia i perspektywy

 

Lublin, 14 maja 2014 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala CI 300

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2014, godz. 13:41 - Marta Ordon