Studenci historii sztuki KUL, we współpracy z Instytutem Historii Sztuki KUL, wspólnotą dominikańską z Lublina oraz pod patronatem J.E. ks. Abp Stanisława Budzika oraz J.M. ks. Prof. Stanisława Wilka, Rektora KUL, mają zaszczyt zaprosić na sesję naukową Pomiędzy wiarą a sztuką - sztuka i kicz w przestrzeni sakralnej, która odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dn. 31 maja – 2 czerwca 2012 r. Konferencja dotyczyć będzie kondycji współczesnej sztuki sakralnej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu kiczu religijnego. Sesja ma na celu zwrócenie uwagi na przeciętność i brak oryginalności artystycznej, które zagościły we współczesnych kościołach, a tym samym choć w niewielkim stopniu przyczynić się do poprawy obecnej sytuacji.

Sesja naukowa będzie okazją do konfrontacji doświadczeń, poglądów i badań historyków sztuki, artystów i teologów, których zainteresowania oscylują wokół tej tematyki. Ważny element konferencji stanowić będą referaty wygłoszone przez studentów oraz doktorantów jako reprezentantów młodego, wzrastającego w nowej rzeczywistości pokolenia.

 

 

PLAN SESJI

 

31 maja (czwartek)

12.00 Uroczyste rozpoczęcie i referat wprowadzający – prof. R. Kasperowicz

            - Aula KUL

14.00 Obiad i przejście do klasztoru Dominikanów

 

I panel: prowadzenie o. Tomasz Dostatni OP

TRUDNA RELIGIA, ŁATWA SZTUKA – Klasztor Dominikanów

 

16.00 Konrad Kucza-Kuczyński (Politechnika, Warszawa), Między sztuką a kiczem - trzecia droga przestrzeni sacrum.

16.25 Joanna Winnicka-Gburek (UŚ, Katowice), O możliwości sacrum w sztuce poawangardowej - między bluźnierstwem a metaforą.

16.50 Małgorzata Stasiak (UJ, Kraków) Chrystus jako gwiazda musicalu? - kategoria kiczu w filmie Jesus Christ Superstar.

17.15 Anna Steliga (UR, Rzeszów), Schemat malowania papieża, czyli jak świat nowoczesnej sztuki próbuje się zmierzyć z postacią JP II.

17.35 Ewa Cudzich (UŚ, Katowice), Poza modą, poza czasem - twórczość tradycyjna w przestrzeni sakralnej.

17.55 ks. Michał Janocha (UW, Warszawa), Jednostka chorobowa - kicz religijny. Próba diagnozy.

18.20 Dyskusja

19.00 Wernisaż wystawy  Wobec sacrum: Sztuka/ nie sztuka

19.45  Przejście do Galerii Gardzienic

 

1 czerwca (piątek)  Aula KUL

II panel: prowadzenie dr Marcin Pastwa

 PRZEZ WIDZIALNE DO NIEWIDZIALNEGO – ZAGUBIONA IDEA?

 

10.00 Maciej Zychowicz (APS, Warszawa),Pieta jako  motyw religijny, egzystencjalny i kulturowy – jego historia i jego aktualność.

10.25   ks. Marek Lis, (UO, Opole), Filmy o Jezusie: kicz w służbie ewangelizacji?

10.50 Łukasz Wiącek (student KUL), Nowy Wizerunek Jezusa Chrystusa, kreowany przez współczesne mass media.

11.15Łukasz Murzyn, (ASP, Kraków), Możliwości wyrazu nowych mediów sztuki w służbie Ewangelii i liturgii Kościoła.

11.40 Anna Shvets (UMCS, Lublin), Współczesna muzyka kościelna a post-modernizm: spojrzenie kompozytorskie.

12.05 Dyskusja

12.30 Przerwa obiadowa

 

III  panel: prowadzenie prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak

DUCHOWNY A ARTYSTA – KONFRONTACJA

 

14.30 Tadeusz Boruta (UR, Rzeszów), Piękno  w sztuce   

14.55 Katarzyna Galicka (UKSW, Warszawa), Współczesny artysta wobec sacrum.

15.20 Anna Piera (UR, Rzeszów), Podkarpackie polichromie Eugeniusza Muchy i ich recepcja w środowisku lokalnym.

15.45 Anna Szary-Cioczek  (Galeria Labirynt, Lublin), Twórczość Jerzego Fobera.

16. 10 Dyskusja

16.30 Przerwa

 

IV panel: prowadzenie dr Jowita Patyra

ŚWIĘTY-ŚMIESZNY –CZY OBRAZ DEWOCYJNY MOŻE BYĆ PARODIĄ/ KICZEM?

 

17.00 Emilia Wieczorkowska (UŚ, Katowice), Kicz jako dominanta estetyczna towarów sakro-biznesu.

17.25 Karolina Komsta  i  Maria Poksińska (UMK, Toruń), Sztuka oleodruku – na granicy sacrum i profanum.

17.50 Łukasz Ciemiński (UMK, Toruń), „Proszę namalować ją słodką i wdzięczną - jaką była w rzeczywistości” - narodziny ikonografii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Ikona świętej czy ikona kiczu?

18.15 Michał Bolka (UMK Toruń),Popkulturowe znaczenie wiary. Rola kiczu religijnego w malarstwie Julii Curyło

18.40 Dyskusja

19.00 Zakończenie

 

 

2 czerwca (sobota)  Aula KUL

prowadzenie prof. Lechosław Lameński

V panel: KOŚCIÓŁ – ŚWIĄTYNIA BOGA CZY CHAŁTURY?

 

10.00 Jerzy Fober (UŚ Katowice), Kto ma oczy niech słucha.

10.25 Dobrosław Bagiński (Politechnika, Lublin), Sztuka - przeczucie sensu. Upodmiotowienie treści religijnych inicjowanych przez sztukę.

10.50 Grzegorz Ćwikliński (UWM Olsztyn), Projektowanie przestrzeni sakralnej. Prawodawstwo kościelne a autonomia pracy architekta.

11.15 Przerwa

11.45 Błażej Ciarkowski (UŁ, Łódź), Bezbożna nowoczesność - współczesna architektura sakralna pomiędzy kiczem a minimalizmem.

12.10 Hubert Bilewicz (UG,  Gdańsk), Kicz nasz powszechny - o wspólnotowym charakterze kiczu w przestrzeni kościelnej.

12.35 Seweryn Puchała (UPJP II i ASP, Kraków) LEX CREANDI, LEX CREDENDI?  - prawo tworzenia, prawo wiary.

13.00 Dominika Sergiej, Paweł Batory (Lublin), Przywrócić  utracone piękno. Poszukiwanie transcendencji w przestrzeni sakralnej na przykładzie działalności nowoczesnego Centro Ave Arte w Loppiano we Włoszech.

13. 25 Dyskusja

14.00 Zakończenie

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2012, godz. 13:17 - Marta Zbańska