W dniu 29 czerwca 2019 roku zostało zawarte w Stalowej Woli porozumienie na rzecz rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Politechniki Rzeszowskiej. Podpisali je rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński.

Współpraca między dwoma uczelniami będzie realizowana w zakresie wymiany studentów, współpracy między wykładowcami, wspólnych prac badawczo-rozwojowych, współorganizacji konferencji, paneli i studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych. Obejmie również udział w projektach badawczych finansowanych przez państwowe i lokalne instytucje oraz agencje rozwoju. Umowa będzie również dotyczyć rozwijania kontaktów akademickich pomiędzy różnymi jednostkami uczelni, w szczególności współpracy w ramach Centrum Polsko-Chińskiego.

Rektor KUL Ks. prof. Antoni Dębiński powiedział na uroczystości: - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pozostanie ważnym podmiotem tutaj w Stalowej Woli. Ta umowa daje początek nowemu etapowi rozwoju uczelni. O realnych owocach będzie można mówić od 1 października, od początku roku akademickiego. Tworzymy dobrą atmosferę dla porozumienia, działamy w dobrej sprawie.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny: - Historia pokazała, ze Stalowa Wola odnosi sukces, kiedy dochodzi do współpracy. Mamy dwie uczelnie, od lat wpływające na losy miasta. Te uczelnie są bramą strefy przemysłowej. Nowoczesna infrastruktura daje rozwiązania korzystne dla biznesu. Miasto gwarantuje wsparcie finansowe, aby Stalowa Wola była naukowym ośrodkiem.

5m0a1640

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2019, godz. 09:11 - Małgorzata Wolak