Dnia 3 grudnia 2020 r. zostało zawarte porozumienia pomiędzy katolickim Uniwersytetem Lubelski Jana Pawła II a Organizacją Zakładową NSZZ "Solidarność KUL

Poniżej: treścią porozumienia w sprawie zasad podziału otrzymanej subwencji, na zwiększenie od 1-go października 2020 r. wynagrodzeń dla pracowników:

 

Porozumienie

 

Porozumienie cd. 

Autor: Dorota Marzec
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2020, godz. 11:52 - Dorota Marzec