P.T. Członkowie Rady Instytutu Prawa i Ekonomii

Szanowni Państwo!

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Instytutu Prawa i Ekonomii Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, które odbędzie się w poniedziałek 20 października 2014 roku w sali 09 budynku dydaktycznego przy ul. Ofiar Katynia 6.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 14 00.

 

Planowany porządek obrad:

1. Wybór Dyrektora Instytutu Prawa i Ekonomii WZPiNoS.

2. Wolne wnioski

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

Pełnomocnik Rektora KUL ds. połączenia Wydziałów Zamiejscowych w Stalowej Woli

Autor: Joanna Dyrda-Muskus
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2014, godz. 09:56 - Joanna Dyrda-Muskus