Pani Dr Anna Haładyj, pracownik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL niespodziewanie znalazła się w szpitalu i potrzebna jest krew dla ratowania jej życia. Krew mogą oddawać wszyscy w wieku 18-60 lat, grupa krwi bez znaczenia. 

 

Krew można oddać w punkcie krwiodawstwa w szpitalu wojewódzkim przy Al. Kraśnickiej 100 (I piętro, budynek A) lub w centrum krwiodawstwa ul. I Armii Wojska Polskiego z dopiskiem “dla Anny Haładyj”.
Gorąco proszę o wsparcie.

Michał Wiśniewski,
Sekretarz SSWPPKiA

Autor: Renata Respondek
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2012, godz. 22:49 - Renata Respondek