Przedstawiciele WPPKiA KUL: ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, Kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji oraz p. dr hab. Michał Domagała, Prodziekan ds. kształcenia  w dniu 13 czerwca br. uczestniczyli w Akcie Powołania Lubelskiego Porozumienia na rzecz mediacji i polubownych form rozwiązywania sporów.

288173985_4506445279458177_8514271586068631165_n

Sygnatariuszami Aktu Powołania zostali - poza wiceministrem sprawiedliwości oraz prorektorem KUL ds. misji i administracji - przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Lubelskiego Klubu Biznesu, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Sądu Okręgowego w Lublinie (także kuratora okręgowego), Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape", Stowarzyszenia Integracji Rodzin "Przystań".

 

Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2022, godz. 14:22 - Agnieszka Dębska