Uprzejmie informujemy, że JM Ksiądz Rektor powołał Dyrektorów Instytutów na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.:

  • Pana dr. hab. Macieja Masłyka, prof. KUL na Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych,
  • Pana dr. Marcina Płonkowskiego na p.o. Dyrektora Instytutu Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020, godz. 17:48 - Ewa Pajdowska