Zarządzeniem Rektora KUL z dniem 1 grudnia 2019 r. został utworzony Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu. Powstał on z połączenia dotychczas istniejących: Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2019, godz. 11:51 - Leszek Wojtowicz