Aktualności

Powrót do rodziny wolnych narodów

17 listopada 2008 r. w Collegium Jana Pawła II, w sali C-1031 odbędzie się sympozjum naukowe
pt. Dziewięćdziesięciolecie powrotu Polski do rodziny wolnych narodów, zorganizowane przez Katedra Historii Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX w., Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Koło Naukowe Studentów Historii KUL.


Patronat honorowy:
ks. prof. dr hab. Stanisław WILKRektor KUL
Przewodniczący Rady Miasta Lublin — dr Piotr DREHER
Prezes Towarzystwa Naukowego KUL— ks. prof. dr hab. Augustyn ECKMANN

Program:
8.15 Msza św. w Kościele Akademickim
9.00 Przywitanie i prezentacja gości - prof. dr hab. Jan KONEFAŁ, Kierownik Katedry Historii Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku KUL
9.15 Otwarcie konferencji - ks. prof. dr hab. Stanisław WILK, Rektor KUL, Ziemowit GAWSKI, Przewodniczący KS „Civitas Christiana”

Część pierwsza - prowadzi prof. dr hab. Jan KONEFAŁ
10.00 - 10.30 prof. dr hab. Tomasz SCHRAMM (UAM w Poznaniu), Sprawa niepodległości Polski 1918 na forum międzynarodowym
10.30 - 11.00 prof. dr hab. Teresa KULAK (UWr), Partie polityczne a niepodległość Polski. Spór o przeszłość i o zasługi
11.30 - 12.00 prof. dr hab. Jarosław CABAJ (Akademia Podlaska), Dmowski i Piłsudski – dwie koncepcje niepodległościowe
12.00 - 13.00 Dyskusja

Część druga - prowadzi Marek KORYCIŃSKI, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

14.15 - 14.45 ks. prof. dr hab. Zygmunt ZIELIŃSKI (KUL), Duchowieństwo polskie wobec odzyskania przez Polskę niepodległości
14.45 - 15.15 prof. dr hab. Jerzy PIETRZAK (UWr), Powstania 1918-1921 jako czyn niepodległościowy
16.45 - 17.15 prof. dr hab. Jan KONEFAŁ (KUL), Legiony Józefa Piłsudskiego – realizacja snu o wolności
17.15 - 18.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji


Koło Naukowe Studentów Historii zaprasza także na WIECZORNICĘ organizowaną 18 listopada 2008 r. o godz. 17.00