Decyzją Rektora KUL ks. prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego przy Szkole Języka i Kultury Polskiej został powołany Zespół Pieśni i Tańca KUL.

 

W drugie stulecie swego istnienia KUL wchodzi nie tylko z nowymi projektami naukowymi i dydaktycznymi, ale także z inicjatywamii, które integrują środowisko akademickie, promują Uniwersytet w kraju i za granicą, promują region – Województwo Lubelskie. Takim projektem jest Zespół Pieśni i Tańca KUL. Pozwoli on nie tylko odkrywać i prezentować piękno polskiego, w tym lubelskiego folkloru; celem jest szeroko rozumiana edukacja młodzieży studenckiej w zakresie tańca, śpiewu, muzyki i etnografii.

 

Zespół  jest otwarty przede wszystkim na studentów i pracowników KUL, ale także na absolwentów i tych, którzy w niedalekiej przyszłości zamierzają podjąć studia na KUL-u.

 

Rekrutacja i przesłuchania do 3 sekcji: tanecznej, wokalnej i orkiestry odbędą się w dwóch terminach:

27.02 (środa) godz. 19.00 oraz 28.02 (czwartek) godz. 19.00

Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego (Gmach Główny)

 

Zespół Pieśni i Tańca KUL