Materiały na zajęcia, kóre odbędą się:

 

26.10.2011 r.:

 • A. Adamczuk-Stęplewska, Tekst kultury w nowej podstawie programowej [prezetacja]

9.11.2011 r.:

 • J. Strzemieczny, Zespołowy projekt gimnazjalny - poradnik (reforma programowa)

16.11.2011 r.:

 • Uczestnicy konwersatorium prezentują swoje pomysły na prowadzenie projektu edukacyjnego w gimnazjum.
 • A. Adamczuk-Stęplewska, Projekt edukacyjny w procesie kształcenia [prezentacja]

23.11.2011 r.:

 • H. Kurczab,W kręgu integracji. Zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2002, z. 2, s. 9-28;
 • B. Kryda, Wokół problemu integracji w nauczaniu języka polskiego, [w:] Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej. Ścieżki badawcze, red. A. Książek-Szczepanikowa, M. Wlazło, Szczecin 2002, s. 42-55.

30.11.2011 r.:

 • W. Bobiński, Słuchać - znaczy rozumieć? Muzyka w kształceniu literacko-kulturowym, [w:] Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. A.Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 237-260.
 • B.Myrdzik, Wiedzieć i słyszeć. O roli kotekstów muzycznych w procesie interpretacji poezji, [w:] Animacja działań kulturalnych - wyzwanie współczesności, red. M. Latoch-Zielińska, Warszawa 2009, s. 29-43.

Materiał uzupełniający:

 • W. Strokowski, Nie tylko "Oda do radości", czyli muzyka Beethovena na lekcjach języka polskiego, [w:] Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. A.Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 261-278.

7.12.2011 r.:

Zajęcia odwołane z powodu wyjazdu na konferencję naukową.

14.12.2011 r.:

Uczestnicy prezentują opracowane przez siebie projekty zajęć literackich z wykorzystaniem elementów muzycznych.

4.01.2012 r.:

 • A. Pilch, Prolemy integracji literatury i malarstwa w szkole. Nauka czytania obrazu, [w:] Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 197-209.

11.01.2012 r.:

Uczestnicy prezentują opracowane przez siebie projekty zajęć literackich z wykorzystaniem dzieł malarskich.

18.01.2012 r.:

 • W. Strokowski,"Polonista fotogeniczny", czyli o fotografii w edukacji polonistycznej, [w:] Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. A.Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 211-234.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2012, godz. 13:59 - Aleksandra Dziak