POZIOMY NAUCZANIA

Zajęcia prowadzone są w oparciu o Europejski System Kształcenia Językowego - CEF (Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment), który określa sprawności i umiejętności wymagane na poszczególnych poziomach biegłości języka od poziomu A1 (najniższy) do poziomu C2:

A1 - Początkujący
A2 - Podstawowy
B1 - Średnio zaawansowany stopnia niższego
B2 - Średnio zaawansowany stopnia wyższego
C1 - Zaawansowany
C2 - Bardzo zaawansowany

Spawności i umięjętności wymagane na poszczególnych poziomach biegłości języka opisane są w tabeli samooceny.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2007, godz. 13:56 - Sławomir Radziemski