Koło Naukowe Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych zaprasza na XII Ogólnopolskie Międzyuczelniane Seminarium Naukowe z cyklu Poznawanie Wszechświata pt. Filozofia i Wszechświat. Seminarium odbędzie się w dniach 2. kwietnia 2011 r. w Domu Pracy Twórczej KUL Kazimierzu Dolnym.

  • 10.00 Sesja studencka

Sesja zaproszonych Gości

  • 14.00 ks. dr Dariusz Kucharski - Epistemologiczne warunki poznawalności świata w ujęciu G. Berkeleya i T. Reida
  • 15.00 ks. dr Tadeusz Pabjan - Czy kwantowa nielokalność zagraża szczególnej teorii względności?
  • 16.00 prof. Marek Szydłowski - Wszechświat - koronny świadek chaotycznego zachowania
  • 17.00 ks. dr Dariusz Dąbek oraz Studenci
    Wspomnienie o ś.p. ks. prof. Józefie Turku
Autor: Grzegorz Forewcewicz
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2011, godz. 14:57 - Grzegorz Forencewicz