Fakultatywne kursy języka niderlandzkiego

Fakultatywne kursy języka niderlandzkiego organizowane są przez:

 

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

 

Akademickie Centrum Językowe
przy Fundacji Rozwoju KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

Pokój GG-230
tel./fax: (081) 445 42 29 / (081) 445 42 27 

Więcej informacji na stronie:  http://www.kul.lublin.pl/1200.htlm

 

 

Filologia Niderlandzka dla cudzoziemców

Studenci spoza Polski mogą studiować filologię niderlandzką od pierwszego roku. Wykłady na pierwszym roku prowadzone są w języku angielskim. Dobra znajomość języka angielskiego jest zatem niezbędna.

Od drugiego roku wykłady prowadzone są głównie w języku niderlandzkim.

 

 

  

 

 

Autor: Kamila Lewandowska
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2014, godz. 22:40 - Kamila Tomaka