Filologia Niderlandzka dla cudzoziemców

Studenci spoza Polski mogą studiować filologię niderlandzką od pierwszego roku. Wykłady na pierwszym roku prowadzone są w języku angielskim. Dobra znajomość języka angielskiego jest zatem niezbędna.

Od drugiego roku wykłady prowadzone są głównie w języku niderlandzkim.

 

 

  

 

 

Autor: Kamila Lewandowska
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019, godz. 12:14 - Damian Olszewski