Ogólnopolska kampania edukacyjna WWF Polska.

 

 


Celem tej kampanii jest podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu ginących gatunków zwierząt - pogłębienie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach domowych.

 

8 marca 2012 r. w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się jedna z kilku Konferencji merytorycznych organizowanych przez WWF Polska, które rozpoczęły Kampanię edukacyjną. Oczywiście wśród słuchaczy nie zabrakło członków naszego Koła.

 

Więcej szczegółów dotyczących Kampanii: http://www.wwfpl.panda.org/co_robimy/gatunki_glowna/handel_zagrozonymi_gatunkami/kampania_edukacyjna/

 

Oraz informacje dotyczące handlu zagrożonymi gatunkami: http://www.wwfpl.panda.org/co_robimy/gatunki_glowna/handel_zagrozonymi_gatunkami/

Autor: Feliks Zachwieja
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2012, godz. 12:49 - Feliks Zachwieja