Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że 

"Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku "inżynieria materiałowa" studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim." 

Następna ocena odbędzie się za 5 lat. 

pka

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2018, godz. 09:51 - Małgorzata Wolak