Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia) - zajęcia z zakresu analizy i interpretacji utworów literackich (zarówno poezji i prozy), mające na celu przybliżenie studentowi zrozumienia budowy oraz sensu i wymowy dzieła literackiego.

 

 Czytanie krytyków XX-XXI w. (ćwiczenia) - zajęcia wyłącznie dla studentów Specjalizacji Krytycznoliterackiej. Ich celem jest zaznajomienie studentów z trendami we współczesnej krytyce literackiej, zapoznanie z sylwetkami i dokonaniami krytyków, specyfika krytyki literackiej w pismach wysokonakładowych i czasopismach naukowych.   

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2009, godz. 16:29 - Jacek Hnidiuk