- 1987/1988 - praca w szkole podstawowej w Motyczu

- 1987-1993 - studia doktoranckie w Katedrze Literatury Oświecenia i Romantyzmu pod kierunkiem prof. dr hab. D. Paluchowskiej

- 1988/1989 - zajęcia dydaktyczne w ramach stypendium doktoranckiego w Katedrze Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL

- 1991-1994 - stanowisko asystenta w Katedrze Literatury Oświecenia i Romantyzmu

- 1992-1993 - praca w Liceum Społecznym w Warszawie

- 1994 - stanowisko adiunkta w Katedrze Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL

- 2004 - stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Literatury Oświecenia i Romantyzmu na WNH KUL

- 2006 - powołanie Katedry Krytyki Literackiej i objęcie kierownictwa Katedry

- 2006 - powołanie specjalizacji krytycznoliterackiej w ramach IFP KUL JP II i objęcie funkcji kuratora specjalizacji

- 1999 - stanowisko adiunkta, potem profesora na UKSW w Katedrze Literatury XX Wieku

Zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria, wykłady, proseminaria i seminaria doktoranckie, magisterskie, licencjackie, dyplomowe) w ramach studiów magisterskich, licencjackich, podyplomowych, doktoranckich z zakresu: analiza utworu literackiego, literatura oświecenia i romantyzmu, literatura XX i XXI wieku, tradycja romantyczna, małe formy liryczne, krytyka literacka

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2009, godz. 16:25 - Jacek Hnidiuk