Studia I stopnia na kierunku praca socjalna proponują następujące specjalności:

  • Profilaktyka i rehabilitacja społeczna
  • Przeciwdziałanie problemom społecznym - streetworking

 

Proponujemy studia II stopnia na kierunku nauki o rodzinie i następujące specjalności:

  • Poradnictwo specjalistyczne
  • Przedsiębiorczość społeczna

 

Kierunek: praca socjalna jest w ofercie KUL od roku 2010. Pojawił się jako kontynuacja prowadzonej na kierunku nauki o rodzinie specjalizacji pracownik socjalny oraz badań poświęconych problematyce życia małżeńskiego i rodzinnego w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL.

Obecnie specjalności są realizowane w systemie bolońskim: 3 letnie studia zawodowe licencjackie na kierunku praca socjalna i 2-letnie studia magisterskie na kierunku nauki o rodzinie. Absolwenci pracy socjalnej są przygotowani do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, do kompetentnej realizacji ról zawodowych w placówkach, organizacjach, instytucjach związanych z polityka społeczną, jej kształtowaniem i wdrażaniem, zarówno w sektorze publicznym, jaki w organizacjach pożytku publicznego, działających w sektorze pomocy społecznej.

Wiedza uzupełniana jest praktykami. Praktyki odbywają się w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną. Studenci odbywają praktyki organizowane przez Uczelnię.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2016, godz. 12:24 - Ewa Zięba