Prace magisterskie (pogrubiona czcionka - prace obronione; zaznaczone wyróżnienia i wskazania do nagrody im. Cz. Zgorzelskiego)

 

MAGISTERIA KUL

seminarium 2003/2005         - obrony: 2004

  

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ

Anna Pogoda

Inspiracje Stefana Żeromskiego w dramaturgii Jerzego Zawieyskiego

Dominika Kamocka

Obraz ciała w poezji Janusza St. Pasierba

                                               - obrony: 2005

 

Agnieszka Kowalczyk

„Cała moc jest w tobie, słabe ludzkie ciało".  Ciało w poezji Aleksandra Wata

Agnieszka Winkler

Liryczne „ja" Anny Świrszczyńskiej

Aleksandra Siołek

„to miejsce jest w nas" - kategoria domu w powieści Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego 

Daniel Sabat

Obrazy śmierci w poezji Wisławy Szymborskiej

Katarzyna Rosińska

Portret pisarza w korespondencji Zbigniewa Herberta

Katarzyna Zagraba

Odsłony rzeczywistości w Szkicowniku poetyckim Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

Monika Saputa

Poezja Rafała Wojaczka wobec tradycji literackiej

Katarzyna Piotrowska

„I tyle jeszcze zostało..." Funkcje przyrody w poezji księdza Jana Twardowskiego

 seminarium 2004/2006        - obrony: 2006

 

Anna Winnicka

Ody Czesława Miłosza 

Jacek Hnidiuk

Poeci Lubelszczyzny. Od Czechowicza do współczesności 

Anna Bondyra

Melancholia w poezji Jerzego Lieberta 

Agnieszka Kolaszyńska

„W moim domu spojrzenia do dziś nie wyjaśnione zostały jeszcze". Domy w poezji Ewy Lipskiej 

Małgorzata Mojek

Święci, cierpiący, samotni. Bohaterowie opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 

Barbara Jańczuk

Autoportret w korespondencji Brunona Schulza 

Urszula Janaczyk 

 „Stary poeta" w poezji Czesława Miłosza

Anna Kochan

„[...] mówią do nas obłoki". Motyw chmur w powojennej poezji Jarosława Iwaszkiewicza

Michał Oksiński

 „Ja" liryczne wobec przestrzeni w poezji Józefa Czechowicza 

Joanna Czerniakiewicz 

Fotografia a obrazowanie w twórczości Józefa Czechowicza

Leszek Onak

Dialogiczność w Dzienniku  Witolda Gombrowicza

Agata Pić

Tradycja w Dzienniku pisanym nocą Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Małgorzata Wróblewska

Literatura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (drugiego) na poziomie szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

seminarium 2005/2007         - obrony: 2007

 

Paweł Spyra 

„...bije zegar z kukułką trwogi." Złe kołysanki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  

Magdalena Kędzierska 

„- dziennika nigdy nie pisałem...'. Listy do matki Juliusza Słowackiego jako powieść autobiograficzna

  

Małgorzata Peroń 

„Ślad dłoni szukający..." Posągi, kamienie, kształty w poezji Zbigniewa Herberta

wyróżnienie; wytypowanie do nagrody im. Cz. Zgorzelskiego

Agnieszka Koczułap 

„...bym senny sam snem był..." Motyw snu w poezji Aleksandra Wata

  

Monika Książek-Murawska

„o co walczymy spleceni". Motyw walki Jakuba z Aniołem w polskiej liryce dwudziestolecia międzywojennego, kontynuacje i konteksty współczesne

  

Sylwia Domoradzka

„nicość lub... nie ma trzeciego stanu". Krajobrazy cierpienia w poezji Zygmunta Krasińskiego i Aleksandra Wata

  

Agnieszka Książek

Barwy natury w poezji Bolesława Leśmiana

  

Emilia Dzięgiel

Ład liryczny w poezji Rafała Wojaczka

  

seminarium 2006/2008         - obrony: 2008

  

Marcin Adamiuk

Wiersze przedśmiertne Zbigniewa Herberta

  

Katarzyna Drozd

  

  

„Jak cisza po krzyku, z której nowy krzyk się narodzi" - antynomie w poezji Anny Świrszczyńskiej

wyróżnienie

Paweł Kita

„Bym i ja poznał sprawiedliwość dotyku". Poznawanie świata w poezji Edwarda Stachury

  

Ilona Mortka

  

Ten i tamten brzeg - motyw podróży w poezji Janusza St. Pasierba

  

Dominika Maciąg

  

  

„Czemu w zanadto jednej osobie" - podmiotowość w poezji Wisławy Szymborskiej

  

Małgorzata Soszka

Egzystencja i estetyka w poezji Artura Szlosarka

wyróżnienie; wytypowanie do nagrody im. Cz. Zgorzelskiego

 

seminarium 2008/2009          – obrony: 2009

 

 

1.                             

 

Agnieszka Ilczuk

„Królestwa istnień”, czyli światy owadzie w poezji Bolesława Leśmiana

Dr Monika Kulesza - Gierat

5

2.                             

 

Edyta Chętnik

Anioła „portret własny” w poezji Tadeusza Różewicza

Dr Monika Kulesza-Gierat

4

3.                             

 

Natalia Hulla

Pejzaże romantyczne w poezji Jarosława Iwaszkiewicza

 

 

Dr Leszek Giemza

4

4.                             

 

Tomasz Domański

„to może mieć jakieś znaczenie.” Stanisława Barańczaka odczytywanie rzeczywistości

Dr Leszek Giemza

5

 

seminarium 2009/2010          – obrony: 2010

 

 

1.                             

 

Monika Mąkosa.

Imperium zmysłów. Sensualizm i erotyka w poezji Haliny Poświatowskiej (The empire of senses. Sensualism and eroticism in the poetry Halina Poświatowska) 

Dr Agnieszka Czechowicz

5

2.                             

 

Anna Bogusiewicz

 

 

„Nie widać nic, a – widać”- poznawcze funkcje nocy w poezji Bolesława Leśmiana („Nothing to see however can be see” – the cognitive functions of night in Bolesław Leśmian’s poetry)

Ks. dr Wiesław Felski

4+

3.                             

 

Joanna Ziomek

Wyobraźnia poetycka w twórczości Tomasza Różyckiego (Poetica imaginary in the creations of Tomasz Różycki)

Dr Adam Fistas

5

4.                             

 

Agata Bednarczyk

Eros i Tanatos w prozie Wojciecha Kuczoka

Dr Ireneusz Piekarski

5

5.                             

 

Agnieszka Kulbaka

 

 

Dziecięcość w poezji Stanisława Grochowiaka (Childishness in Stanisław Grochowiak’s poety) 

Dr Ireneusz Piekarski

5

6.                             

 

Ewelina Gugała

 Motywy powracające w poezji Władysława Sebyły (Recurring motifs in Władyslaw Sebyla’s poety) 

Dr Monika Kulesza-Gierat

4

7.                             

 

Marzena Anna Wydra

“Jestże to jawa oczu czyli przywidzenie?” - elementy oniryczne w poezji Leopolda Staffa („Is this a true vision or a mirage only?” - the onirical elements in Leopold Staff”s poetry) 

Dr Monika Kulesza-Gierat

5

8.                             

 

Weronika Rulis

Pejzaż w prozie Tadeusza Konwickiego (Landscape in Tadeusz Konwicki’s writing)

 

 

 

 

9.                             

 

Monika Kowalska

“Anielskie, diabelskie” byty w poezji Czesława Miłosza. Próba monografii

Dr Monika Kulesza-Gierat

5

Wyr.

10.                         

 

Dariusz Osiński

Kategoria pamięci ocalającej w poezji oraz eseistyce Zagajewskiego

Dr Leszek Giemza

4

11.                         

 

Małgorzata Sienkiewicz

Rekonstrukcja przeszłości w poezji Janusza Szubera

 

 

Prof. Andrzej Tyszczyk

5

12.                         

 

Ilona Opolska

Motyw macierzyństwa w powojennej poezji Anny Świrszczyńskiej

Dr Monika Kulesza-Gierat

3

 

 

 

MAGISTERIA UKSW

seminarium 2005/2006         - obrony: 2006

  

Zofia Angiel

„Patrząc w lustro na twarz swą [...]". Człowiek, artysta, emigrant w Dzienniku Lechonia

wyróżnienie

Emilia Elert

„...a każdy kolor ma własną czerń." Symbolika barw w poezji Aleksandra Wata

wyróżnienie

Marta Rajchert 

Gombrowicz - krytyk

 

Edyta Pałyska

„Myślę ręką trzymającą pióro". „Wiara literacka" w Notatniku Anny Kamieńskiej

 

Aneta Podstawka

Portret pisarki w Dziennikach Marii Dąbrowskiej

 

Ewa Starnowska

Motyw wędrówki w prozie Mirona Białoszewskiego

 

Magdalena Frankiewicz

Wyobraźnia poetycka Ryszarda Krynickiego

 

seminarium 2007/2008         - obrony 2008

 

Marta Kucharska

„Piekło humanisty". Twórczość Józefa Wittlina wobec historii i kultury XX wieku

wyróżnienie

Agata Sosnowska

„Romantyczności" w biografii i pisarstwie Leopolda Tyrmanda

 

Natalia Spychalska

„Na papierze człowiek staje się". Oblicza pisarza w Dzienniku i korespondencji Witolda Gombrowicza

wyróżnienie

Urszula Krasnodębska

„Słowa same poprowadzą [...]". Żywioł mowy w powieści Wiesława Myśliwskiego Kamień na kamieniu

 

Małgorzata Paluch

„Świat był tylko odbiciem czegoś nieskończenie niezwykłego".   Metaforyka przestrzeni w prozie Jerzego Krzysztonia

 

Agnieszka Bieńkowska

„[...] okna otwarte [...]". Reportażowość w powojennej poezji Anny Świrszczyńskiej

 

Jan Falkowski

„Pan Mozart, pan Bach, pani Reginka, ja". Spotkania z ludźmi i kulturą w poezji Mirona Białoszewskiego

wyróżnienie; wytypowanie do nagrody im. Cz. Zgorzelskiego

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2010, godz. 15:24 - Jacek Hnidiuk