Prace magisterskie
 • Capała M., Niestworzoność Wszechświata w świetle zasad zachowania, Lublin 2011; praca magisterska napisana na seminarium z filozofii kosmologii; wydruk komputerowy; ss. 58;
 • Cegłowski M., Wyjaśnianie kosmicznych koincydencji w ramach Finalnej Zasady Antropicznej, Lublin 2011; praca magisterska napisana na seminarium z filozofii kosmologii; wydruk komputerowy; ss. 40;
 • Czosnek J., Kontekst odkrycia twierdzeń o osobliwościach, Lublin 2011; praca magisterska napisana na seminarium z filozofii kosmologii; wydruk komputerowy; ss. 45;
 • Jamroż A., E.A. Milne’a kreacjonistyczna interpretacja czasowego początku Wszechświata, Lublin 2011; praca magisterska napisana na seminarium z filozofii kosmologii; wydruk komputerowy; ss. 68;
 • Kołodziej M., Hipoteza Wielu Wszechświatów jako wyjaśnienie kosmicznych koincydencji, Lublin 2011; praca magisterska napisana na seminarium z filozofii kosmologii; wydruk komputerowy; ss. 63;
 • Steczkiewicz D., Stephena Hawkinga monistyczne stanowisko w filozofii kosmologii, Lublin 2011; praca magisterska napisana na seminarium z filozofii kosmologii; wydruk komputerowy; ss. 55;
 • Wesołowska A., Kazimierza Kłósaka krytyka tezy materializmu dialektycznego o wieczności Wszechświata, Lublin 2011; praca magisterska napisana na seminarium z filozofii kosmologii; wydruk komputerowy; ss. 60;
 • Kurec K., Alberta Einsteina fizykalne ujęcie czasu, Lublin 2010; praca magisterska napisana na seminarium z filozofii kosmologii; wydruk komputerowy; ss. 32.
 
Recenzje prac magisterskich
 • Kępa M., Obserwacyjne kontra eksplanacyjne kryterium istnienia desygnatów terminów teoretycznych na przykładzie odkrycia neutrin, Lublin 2013; praca magisterska napisana na seminarium z filozofii przyrody nieożywionej pod kierunkiem dra hab. Z.E. Roskala;  wydruk komputerowy;  ss. 51.
 • Białasz J., Zgodność teorii z wynikami doświadczenia w kontekście experimentum crucis, Lublin 2011, praca magisterska napisana na seminarium z filozofii nauki pod kie-runkiem ks. prof. hab. Z. Hajduka, wydruk komputerowy, ss. 59;
 • Górski G., Filozoficzne interpretacje paradoksu Fermiego-Harta, Lublin 2011, praca magisterska napisana na seminarium z kosmofilozofii pod kierunkiem dra hab. Z.E. Roskala, prof. KUL, wydruk komputerowy, ss. 50;
 • Buryło I., Jedność Wszechświata w ujęciu współczesnej kosmologii, Lublin 2009; praca magisterska napisana na seminarium z filozofii kosmologii pod kierunkiem ks. dra hab. J. Turka; wydruk komputerowy; ss. 46;
 • Saj D., Filozoficzne wątki w pracach naukowych Mieczysława Subotowicza, Lublin 2009; praca magisterska napisana na seminarium z kosmofilozofii pod kierunkiem dra hab. Z. Roskala;  wydruk komputerowy;  ss. 95:
 • Kręglicka K.,  Wyjaśnienie kosmicznych koincydencji w ramach wheelerowskiej wersji Hipotezy Wielu Wszechświatów;  Lublin,  2006;  praca magisterska napisana na seminarium z filozofii kosmologii pod kierunkiem ks. dra hab. J. Turka;  wydruk kompu-terowy;  ss. 66;
 • Szatan J. M., Intelligibilność Wszechświata w kontekście współczesnej kosmologii, Lublin 2009; praca magisterska napisana na seminarium z filozofii kosmologii pod kie-runkiem ks. dra hab. J. Turka;  wydruk komputerowy;  ss. 51;
 • Stepaniuk E., Możliwości probabilistycznego określenia subtelności kosmicznych koincydencji, Lublin 2008; praca magisterska napisana na seminarium z Filozofii kosmo-logii pod kierunkiem ks. dra hab. J. Turka, prof. KUL; wydruk komputerowy;  ss. 44;
 • Starościc A., Teoretyczne ograniczenia nauk przyrodniczych w ujęciu Nicholasa Reschera, Lublin 2008; praca magisterska napisana na seminarium z Filozofii nauk przy-rodniczych pod kierunkiem ks. prof. hab. Z. Hajduka;  wydruk komputerowy;  ss. 60;
 • Góźdź K., Kreacjonizm a ewolucjonizm w ujęciu Kazimierza Kłósaka, Lublin 2008; praca magisterska napisana na seminarium z filozofii przyrody nieożywionej pod kierun-kiem ks. prof. dra hab. Z. Hajduka; wydruk komputerowy;  ss. 57;
 • Bielak M., Einsteinowska a newtonowska teoria czasu, Lublin 2008; praca magisterska napisana na seminarium z filozofii kosmologii pod kierunkiem ks. dra hab. J. Turka;  wydruk komputerowy;  ss. 49;
 • Ćwikła M., Sposoby charakteryzowania podziałów nauk w polskiej literaturze metodologicznej w drugiej połowie XX wieku; Lublin 2007, praca magisterska pisana na Seminarium z Filozofii Przyrody Nieożywionej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Z. Hajduka;
 • Brus B., Czy zasada szczególnego dostrojenia jest słuszna dla układów chaotycznych? Lublin 2007, praca magisterska pisana pod kierunkiem dra hab. M. Szydłowskiego, prof. KUL;
 • Andruszewska M., Kontekst odkrycia praw Keplera, Lublin 2006, praca magisterska pisana na Seminarium z Filozofii Przyrody Nieożywionej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Z. Hajduka;
 • Kręglicka K., Wyjaśnienie kosmicznych koincydencji w ramach wheelerowskiej wersji Hipotezy Wielu Wszechświatów, Lublin 2006, praca magisterska pisana na Seminarium z Filozofii Kosmologii pod kierunkiem ks. dra hab. J.Turka, prof. KUL;
 • Szykuła J., Mario Bungego i Joachima Metallmanna koncepcja determinizmu na gruncie nauk fizykalnych, Lublin 2006, praca magisterska pisana na Seminarium z Filozofii Przyrody Nieożywionej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Z. Hajduka.
 
Prace licencjackie
 • Polkowski Ł, Propozycja wykorzystania tomistycznej koncepcji kreacji w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm, Lublin 2016; praca licencjacka napisana na seminarium z filozofii przyrody nieożywionej; wydruk komputerowy; ss. 50.
 • Sumorek M, Główne stanowiska w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm, Lublin 2014; praca licencjacka napisana na seminarium z filozofii przyrody nieożywionej; wydruk komputerowy; ss. 29.
Recenzje prac licencjackich
 • Ziembińska W., Przyrodnicza koncepcja Multiversu a filozoficzna koncepcja Wielości Światów;  Lublin  2013;  praca licencjacka napisana na seminarium z filozofii przyrody nieożywionej pod kierunkiem prof. dra hab. Z. Roskala; wydruk komputerowy;  ss. 23.
 • Ujj I., Doktryna geosferyzmu w kosmologii pitagorejsko-platońskiej i arystotelesowskiej; Lublin 2012; praca licencjacka napisana na seminarium z filozofii przyrody nieożywionej pod kierunkiem prof. dra hab. Z. Roskala; wydruk komputerowy; ss. 25.
 • Sadłocha Ł., Mechanika newtonowska jako teoria zamknięta. Analiza historyczno-filozoficzna;  Lublin  2012;  praca licencjacka napisana na seminarium z filozofii przyrody nieożywionej pod kierunkiem dra hab. Z. Roskala, prof. KUL;  wydruk komputerowy;  ss. 31.
 • Ziółkowski A., Alberta Einsteina koncepcja praw przyrody; Lublin 2012; praca licencjacka napisana na seminarium z filozofii przyrody nieożywionej pod kierunkiem dra hab. Z. Roskala, prof. KUL; wydruk komputerowy; ss. 37.
 • Wąsik P., Predykcja upadku meteoroidu 2008 TC3;  Lublin  2010;  praca licencjacka napisana na seminarium z filozofii przyrody nieożywionej pod kierunkiem dra hab. Z. Roskala, prof. KUL;  wydruk komputerowy;  ss. 24.
 • Szarzyński J., Michała Gryzińskiego model atomu wodoru;  Lublin  2010;  praca licencjacka napisana na seminarium z filozofii przyrody nieożywionej pod kierunkiem dra hab. Z. Roskala, prof. KUL;  wydruk komputerowy;  ss. 24.

  

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2020, godz. 19:28 - Dariusz Dąbek