I. Prace magisterskie napisane w latach 1951-1975 w Katedrze Teorii Literatury.

Aby w pełni pokazać prof. Irenę Sławińską w roli promotora, bibliografia prac magisterskich została rozszerzona o pozycje powstałe pod jej kierunkiem w Katedrze Teorii Literatury. Całościowe zestawienie nie było dotychczas publikowane, dlatego w spisie zostały uwzględnione też prace, które nie mieszczą się w zakresie teatrologii.

1951
1. Czarnecka Czesława, Wartości teatralne dramatów Jerzego Zawieyskiego (promotor: I. Sławińska).

1952
2. Jarodzka Helena, Problematyka języka dramatycznego Jerzego Zawieyskiego (promotor: I. Sławińska).
3. Podraza Karol, Problematyka i kompozycja i ich funkcja artystyczna w Hymnach Kasprowicza (promotor: I. Sławińska).

1953
4. Jakubik Zbigniew, Typy struktur fantastycznych w powieści (promotor: J. Kleiner, I. Sławińska)

1954
5. Batorska Maria Teresa, Problem postaci w powieściach Hanny Malewskiej (promotor: I. Sławińska).
6. Juszczak Mieczysław, O komediach Tadeusza Rittnera (promotor: I. Sławińska).
7. Wosiekówna Barbara, Ironia w liryce Norwida (promotor: I. Sławińska).

1955
8. Bartosz Alicja, Młodzieńcza liryka Norwida (promotor: I. Sławińska).
9. Burski Juliusz, Struktura czasu w dramatach: Eros i Psyche J. Żuławskiego i W małym domku T. Rittnera (promotor: I. Sławińska).
10. Gierszewski Stanisław, Twórczość dramatyczna Lucjana Rydla (promotor: I. Sławińska).
11. Gryżanka Stanisława, Dramaty Jerzego Szaniawskiego(promotor: I. Sławińska).
12. Gzella Alojzy Leszek, Polska komedia jednoaktowa wieku dwudziestego (promotor: I. Sławińska).
13. Jasińska Zofia, Problem tekstu pobocznego w dramacie polskim (promotor: I. Sławińska).
14. Jastrzębski Zdzisław, Vade-mecum Norwida pt. Pamiętnik artysty (promotor: I. Sławińska).
15. Kamiński Wacław, Fikcyjny dokument w powieściach Stefana Żeromskiego, jego znaczenie i funkcja w utworze (promotor: I. Sławińska).
16. Klein Edward, Dramaty Leopolda Staffa (promotor: I. Sławińska).
17. Kłak Tadeusz, Niektóre zagadnienia twórczości Hanny Malewskiej (promotor: I. Sławińska).
18. Kowalska Anna, Lenartowicz i Norwid na podstawie motywów w ich lirykach (promotor: I. Sławińska).
19. Krasiński Edward, Współczesny dramat biograficzny (promotor: I. Sławińska).
20. Królikowski Bohdan, O dramatach historycznych A. Nowaczyńskiego (promotor: I. Sławińska).
21. Lejko Mieczysław, Fraszka Norwida. (Próba odczytania) (promotor: I. Sławińska).
22. Łapiński Zdzisław, Obrazowanie w Quidamie (promotor: I. Sławińska).
23. Mamoń Bronisław, O dramatach Brandstaettera (promotor: I. Sławińska).
24. Markowa Anna, Dramat polityczny Leona Kruczkowskiego (promotor: I. Sławińska).
25. Masłowski Zdzisław, Polski dramat wojenny pierwszej i drugiej wojny światowej (promotor: I. Sławińska).
26. Mazurukówna Kazimiera, Polska powieść fantastyczna o przyszłości (promotor: I. Sławińska).
27. Mendalko Janina, Groteska w polskim dramacie współczesnym. (Zarys chwytów konstrukcyjnych i funkcji) (promotor: I. Sławińska).
28. Rudzka Renata, Satyryczne komedie Antoniego Słonimskiego (promotor: I. Sławińska).
29. Sanecka Wiesława, Monografia Głupiego Jakuba T. Rittnera (literacka i teatrologiczna) (promotor: I. Sławińska).
30. Schmidt Andrzej, Twórczość dramatyczna Kazimierza Przerwy-Tetmajera (promotor: I. Sławińska).
31. Stec Wacława, Problematyka antyku rzymskiego w polskiej powieści historycznej. Lata przełomu IV-VI w. n.e. (promotor: I. Sławińska).
32. Szymański Wiesław, O dramatach Iwaszkiewicza (promotor: I. Sławińska).
33. Tombacher Jerzy, Gnoma w dramacie Młodej Polski (promotor: I. Sławińska).
34. Topolnicka Zofia, Struktury słowne: dialog i monolog w drobnych wierszach lirycznych Norwida (promotor: I. Sławińska).
35. Zięba Józef, Twórczość dramatyczna Włodzimierza Perzyńskiego (promotor: I. Sławińska).
36. Weremczuk Stanisław, Baśń dramatyczna w epoce Młodej Polski (promotor: I. Sławińska).
37. Wrzeszcz Maciej, Kształtowanie bohatera pozytywnego w polskiej współczesnej powieści katolickiej (promotor: I. Sławińska).

Strona 1 z 9 :: Idź do strony: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2011, godz. 10:29 - Mariusz Lach