• Katarzyna Aftyka, Obrazy ruchu w poezji Samuela Twardowskiego (na podstawie „Przeważnej legacyi” i „Nadobnej Paskwaliny”).

 

 • Elżbieta Albingier, Kształtowanie się poetyki gawędy w pamiętniku Samuela Maskiewicza.


 • Jolanta Baranowska, Docere et delectare w zbiorze kazań ks. Jacka Liberiusza „Gospodarz nieba i ziemie Jezus Chrystus, Syn Boży, Bóg wcielony, Zbawiciel i Naprawca świata”.


 • Ina Baryła, Obcość, dziwność, tajemnica w "Pamiętnikach" Jana Chryzostoma Paska.


 • Jarosław Bedyniak, Edycja krytyczna „Jeftego” Jana Zawickiego (praca częściowo opublikowana, wyróżniona w ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego w roku 2011).

 

 • Agnieszka Bieńkowska, Semantyka światła i ognia w anonimowym poemacie „Obleżenie Jasnej Góry Częstochowskiej”.

 

 • Jakub Burchart, Schematy wątków i postaci w wybranych komediach Stanisława Herakliusza Lubomirskiego.

 

 • Agnieszka Czechowicz, Autotematyzm i intertekstualność w poezji Kaspra Twardowskiego (praca częściowo opublikowana).

 

 • Edyta Dworak, Edward Porębowicz – modernistyczny badacz literatury dawnej.

 

 • Liliana Frąk, „Tobiasz wyzwolony” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wobec wzorca biblijnego.


 • Marzena Golan, Elementy „ars memorativa w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja.

 

 • Sylwia Gryba, Karykatura wojny w wybranych komediach sowizdrzalskich.

 

 • Żaneta Grzywacz, Sprawy miłosne w "Ogrodzie fraszek" Wacława Potockiego.


 • Joanna Hałoń, Siedemnastowieczne polskie wersje dzieła Hermana Hugona „Pia desideria” (praca częściowo opublikowana).

 

 • Marcin Jeśka, Schematy fabularne w „Filomachii” Hieronima Morsztyna.


 • Grzegorz Kalamon, Kreacja poety we „Fraszkach” Jana Kochanowskiego.

 

 • Karolina Kaźmierczak, Tradycja literacka w dziele Szymona Gawłowickiego „Jezus Nazareński”.

 

 • Małgorzata Kędrak, Obraz Maryi w zbiorze kazań Jacka Liberiusza „Gospodyni nieba i ziemie Najświętsza Panna Maryja”.

 

 • Lidia Kobylarz, Elementy mistyczne w „Pobożnych pragnieniach” Aleksandra Teodora Lackiego.

 

 • Katarzyna Krak, Narracyjność w „Moraliach” Wacława Potockiego.

 

 • Sylwia Kurzyp, Semantyka światła i ognia w "Roksolankach" Szymona Zimorowica.

 

 • Dorota Kuśmirek-Wrzos, Proza jako mowa wiązana na przykładzie "Żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja (praca częściowo opublikowana).

 

 • Ewa Lewandowska, Komizm w pieśniach karmelitańskich z XVII i XVIII wieku.


 • Agnieszka Łaskarzewska, Poetyckie obrazy ruchu w poematach epickich Stanisława Herakliusza Lubomirskiego ("Tobiasz wyzwolony" i "Orfeusz").

 

 • Magdalena Łukawska, Wacława Potockiego cykle funeralne na śmierć dzieci.

 

 • Mariola Łopucka, Hiperbola w lirykach J. A. Morsztyna ze zbiorów „Lutnia” i „Kanikuła”.


 • Joanna Malinowska, Edycja krytyczna przekładu „Aminty” T. Tassa na podstawie rękopisu Ossolineum 1612/I.


 • Magdalena Maziarz, „Pieśń nad Pieśniami” w kancjonałach karmelitańskich z XVII i XVIII weku.


 • Katarzyna Misztal, Świat rzeczy w liryce Jana Andrzeja Morsztyna.


 • Alina Moskal, Opis państwa moskiewskiego w pamiętnikach Samuela Maskiewicza i Stanisława Niemojewskiego.


 • Tomasz Mularski, Obraz Żyda w wybranych utworach Wacława Potockiego.


 • Barbara Niebelska, Estetyka cudowności w „Jerozolimie wyzwolonej” Tassa-Kochanowskiego (praca częściowo opublikowana, wyróżniona I nagrodą w ogólnopolskim Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego w roku 2006).

 

 • Ewa Nowak, Jana Kochanowskiego „rymy, które wolniejszymi żartami uczciwych czytelników odrażały”.

 

 • Elżbieta Paduch, Mesjada Szymona Gawłowickiego wobec wzorca biblijnego.

 

 • Anna Piskorska, Niemcy i Polska w "Sowiźrzale krotochwilnym i śmiesznym".

 

 • Olimpia Przygocka, Miłość jako gra w listach Jana III i Marysieńki Sobieskich.

 

 • Barbara Reczkowicz, Retoryczność poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (praca częściowo opublikowana).

 

 • Paulina Rosiak, Kategoria prywatności w dziennikach podróży Jakuba Sobieskiego.

 

 • Bożena Rudko, Erotyka i komizm w „Złocistej przyjaźnią zdradzie” Adama Korczyńskiego.


 • Mariusz Serweta, Wojna nieheroiczna w liryce Jana Andrzeja Morsztyna.


 • Małgorzata Sidor, Perswazja religijna w "Żywotach świętych" Piotra Skargi.


 • Grażyna Symonowicz, „Historyja o siedmiu mędrcach” w przekładzie Jana z Koszyczek jako romans moralistyczny.


 • Romuald Symonowicz, Polsko-angielskie paralele romansu o cesarzu Oktawianie. Studium porównawcze.


 • Katarzyna Szymula, Formy kolędowe w wybranych kancjonałach benedyktyńskich.

 

 • Joanna Tarabasz, Theatrum sarmackie w "Opisie obyczajów za panowania Augusta III" Jędrzeja Kitowicza.


 • Bogumiła Tomaszewska, Pochwała oczu kobiety w poezji miłosnej polskiego baroku.


 • Joanna Topor, Tradycja literacka w "Erotykach" Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.


 • Małgorzata Trętowska, Mędrzec i błazen w poezji polskiej Jana Kochanowskiego.


 • Marzena Tyl, Człowiek poczciwy w „Zwierzyńcu” Mikołaja Reja, czyli „biografia bezimiennego bohatera” (praca częściowo opublikowana).

 

 • Marek Warczakoski, Barokowe odczytania Księgi Hioba – parafrazy i nawiązania.


 • Kinga Wędrychowicz, Barokowe wiersze enumeracyjne .

 

 • Weronika Witosław, Barokowa elegia pokutna.

 

 • Lidia Wołos, Język erotyczny w sielance dramatycznej Jana Andrzeja Morsztyna „Amintas”.

 

 • Dorota Wójcicka, Inspiracje biblijne i obrazowanie w „Pieśniach nabożnych z różnych miejsc Ewangelij” Wacława Potockiego.


 • Agnieszka Wrotny, Ewokacja wrażeń zmysłowych w sielankach Szymona Szymonowica.


 • Małgorzata Zaremba, Warsztat poetycki Daniela Naborowskiego.


 • Anna Zawadzka, Obrazowanie w „Transakcyi wojny chocimskiej” Wacława Potockiego.


 • Katarzyna Zawadzka, Edycja krytyczna poematu „Chrystus cierpiący” Wespazjana Kochowskiego (praca częściowo opublikowana).

 

 • Małgorzata Zwolińska, Doświadczenie egzotyki w „Peregrynacji do Ziemi Swiętej, Syrii i Egiptu” księcia Mikołaja Radziwiłła „Sierotki”.

 

Autor: Jarosław Bedyniak
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2012, godz. 15:33 - Jarosław Bedyniak