W tegorocznym rankingu tygodnika "Wprost" (ogłoszonym w numerze 14/2014) Absolwenci prowadzonych na KUL studiów prawniczych i administracyjnych zostali sklasyfikowani na 8 miejscu wWPROST_ranking_szkol_wyzszych_14.2014_tabela.jpg Polsce!

 

O pozycji na liście rankingowej decyduje opinia, jaką absolwenci poszczególnych uczelni cieszą się u pracodawców. Jak wyjaśniają autorzy tej listy, została ona "utworzona na podstawie badania kwestionariuszowego przeprowadzonego w marcu br. wśród prezesów, wiceprezesów, szefów działów HR i innych osób odpowiedzialnych za politykę personalną w 500 największych pod względem przychodów polskich firmach".

 

 

Dlaczego warto studiować w Instytucie Administracji?

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2017, godz. 14:39 - Patryk Ochwat