Pracownia komputerowa Instytutu Psychologii (C-515)

 

W obecnym układzie pracownia liczy 20 stanowisk do nauki i pracy.

Każde stanowisko obejmuje komputer (3,2GHz, 2GB RAM) z płaskim monitorem, oprogramowanie: Windows7, pakiety statystyczne: Statistica, SPSS, programy biurowe, oraz dostęp do internetu z prędkością od 4 Mbps.

 

Wyposażona od października 2011 w  rzutnik multimedialny, pracownia komputerowa dobrze służy do celów dydaktycznych. Jest to 36 godz/tyg. dydaktycznych następujących zajęć: technologia informacyjna, metody statystyczne, psychologia internetu, metody statystycznej analizy danych.

 

Myśląc o pełniejszym wykorzystaniu pracowni i jej wyposażenia, już ósmy rok z rzędu udostępniamy pracownię studentom psychologii w stałych godzinach. Ponieważ pragniemy, aby korzystanie z komputerów przebiegało bez zakłóceń, a korzystający i pracownia była w tym czasie objęta należytą opieką, dlatego student stypendysta  sprawuje kompetentną opiekę. Z wieloletnich doświadczeń wynika że pracownia daje studentom możliwość korzystania z dostępnych baz w bibliotece danych i internetu oraz programów biurowych i statystycznych dla potrzeb pisania tekstów i obliczeń.

 

Na potrzeby naukowe pracownia jest wykorzystywana do prowadzenia grupowych badań z użyciem komputerów. Prowadzone w pracowni badania mają status uprzywilejowany. Merytoryczną opiekę nad pracownią pełni dr Michał Janson z katedry Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Od października 2013 opiekę na pracownią sprawuje dr Agata Błachnio.

 

oprac. Michał Janson

 

 

 fot. Michał Gumowski

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2013, godz. 19:04 - Agata Błachnio