Pracownia stwarza możliwość praktycznego zapoznania się z tradycyjnymi technikami rysunku, malarstwa i rzeźby. Strona teoretyczna na zajęciach ograniczona jest do niezbędnego minimum na rzecz praktycznego poznawania materiałów i surowców oraz właściwości narzędzi. Uczestnicy zajęć poznają zasady organizacji i wyposażenia pracowni artystycznej i rzemieślniczej, troski o narzędzia pracy oraz szacunku dla materiału. Cele zajęć wykraczają daleko poza pracownię, gdyż pogłębiają wrażliwość estetyczną, szacunek dla piękna oraz umożliwiają zdobycie doświadczenia niezbędnego dla organizacji zajęć artystycznych, konkursów plastycznych oraz wystaw. Obok pracy indywidualnej stwarzana jest szansa pracy w zespole.

Zajęcia odbywają się w pracowni, która ma niepowtarzalny klimat dzięki zgromadzonym w niej autentycznym starociom: dzbanom, lichtarzom, afrykańskiej rzeźbie, ikonom. Kopie zabytkowych ornamentów i drobnych rzeźb wykonują sami studenci wykorzystując formy odlewnicze zdjęte z oryginałów. Unikalną kolekcję wyposażenia i pomocy naukowych wzbogacają prace studentów eksponowane na ścianach pracowni oraz w skromnych gablotach na korytarzu. Gdy pogoda na to pozwala zajęcia organizowane są w plenerze, w pobliskim parku lub na lubelskiej starówce.

Autor: Rafał Nawrocki
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2015, godz. 14:35 - Rafał Nawrocki