Kierownik laboratorium

dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska

e-mail, tel. 81 454 56 38

 

 

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii specjalizuje się w rozwijaniu, walidacji i zastosowaniach analitycznych metod do jakościowego i ilościowego oznaczania aktywnych biologicznie związków, w tym niskocząsteczkowych (leków, metabolitów, toksyn, pestycydów, produktów syntez biochemicznych) oraz wysokocząsteczkowych substancji (peptydów i białek). Do tego celu wykorzystywane są różnorodne metody chromatograficzne oraz spekrometrii mas. Obecnie w naszym laboratorium obok analizy bezpieczeństwa żywności (zawartość toksyn) prowadzimy badania dotyczące mechanizmu chorób, poszukiwania nowych celów terapeutycznych i diagnostycznych głównie w obszarze chorób nowotworowych i zaburzeń wynikających z nieprawidłowego metabolizmu. Nasze badania prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie oraz instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu skupiają się na poznaniu wpływu glikacji i szlaku kinureninowego na mikrośrodowisko nowotworowe oraz receptywność ludzkiego endometrium.

 

W skład naszego interdyscyplinarnego zespołu wchodzą naukowcy z wieloletnim doświadczeniem w chemii analitycznej i biochemii: dr hab. Magdalena Staniszewska, dr Anna Stachniuk, dr Ilona Sadok, mgr Ilona Jonik.

 

Laboratorium wyposażone jest w najnowszy sprzęt pozwalający na zaawansowane analizy chromatograficzne oraz spektrometrii mas:

 

 • System chromatografii cieczowej Agilent 1290 Infinity Binary sprzężony z tandemowym analizatorem mas typu Triple Quadrupole (Agilent LC-QQQ6460),
 • System chromatografii cieczowo-kapilarnej (Agilent 1200) wyposażony w chip-cube sprzężony z tandemowym spektrometrem mas typu quadrupol-analizator czasu przelotu (Agilent LC-Q/TOF 6538),
 • Chromatograf cieczowy (Agilent 1200) z detektorem DAD i analizatorem mas typu pojedynczy quadrupol (Agilent LC-Q 6120),
 • Chromatograf gazowy (Agilent Technologies 7890B) sprzężony z tandemowym spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (Agilent Technologies 7000C),
 • Chromatograf gazowy (Agilent Technologies 7890B) sprzężony ze spektrometrem mas typu pojedynczy kwadrupol (Agilent Technologies 5977A) wyposażony w przystawkę Head Space (Agilent Technologies 7697A),
 • Analityczny chromatograf cieczowy z detektorem DAD (Agilent 1200),
 • Półpreparatywny chromatograf cieczowy z detektorem UV-VIS z kolektorem frakcji (Agilent 1200),
 • Spectrometer mas MALDI-TOF/TOF (Brucker UltraXtreme #8259900),
 • System do elektroforezy białek i Western Blot (Bio-Rad MiniProtean Tetra Cell z modułem do transferu MiniTrans Blot),
 • Automatyczny system do ekstrakcji cieczowej (ASE N350) z próbek stałych i cieczy w warunkach podwyższonej temperatury i ciśnienia (Thermo Scientific Dionex),
 • Automatyczny system do ekstrakcji w fazie stałej Gilson ASPEC GX271,
 • Automatyczny titrator Mettler Toledo Excellence T50M.

 

Publikacje:

 1. Sławińska A,Fornal E, Radzki W, Skrzypczak K, Zalewska-Korona M, Michalak-Majewska M, Parfieniuk E, Stachniuk A, Study on Vitamin D₂ Stability In Dried Mushrooms During Drying and Storage. Food Chem. 2016, 199: 203-209
 2. Stachniuk, Anna; Fornal Elimia, Liquid Chromatography-Mass Spectrometry in The Analysis of Pesticide Residues in Food, Food Analytical Methods, 2016, 9(6):1654-1665
 3. Fornal Emilia, Stachniuk Anna, Techniki Ekstrakcyjne Stosowane w Oznaczaniu Poozostałości Pestycydów w Żywności Metodą LC-MS, Żywność – Nauka Technologia Jakość 2016, 105(2): 5-18
 4. Greenwald SH, Charette JR, Staniszewska M, Shi LY, Brown SD, Stone L, Liu Q, Hicks WL, Collin GB, Bowl MR, Krebs MP, Nishina PM, Pierce EA, Mouse Models of NMNAT1-Leber Congenital Amaurosis (LCA9) Recapitulate Key Features of the Human Disease, Am J Pathol. 2016, 186(7):1925-1938.
 5. Sadok I, Gamian A, Staniszewska MM, Chromatographic analysis of tryptophan metabolites.
  J Sep Sci. 2017 Aug;40(15):3020-3045.
 6. Stachniuk A., Szmagara A., Czeczko R., Fornal E., LC-MS/MS determination of pesticide residues in fruits and vegetables, J Environ Sci Health B. 2017 Jul 3;52(7):446-457.
 7. Stachniuk A., Fornal E., Analiza pozostałości pestycydów w wybranych warzywach metodą LC-MS/MS, Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości, pod redakcją Zbigniewa Hubickiego, Lublin 2017, ISBN 978-83-945225-3-7, str 267-271.

 

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2019, godz. 09:04 - Emil Zięba