Dyrektor Instytutu Administracji: prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek   (CI-406)

Sekretariat: mgr Ewa Ratus   (CI-411)

 

Katedra Nauki Administracji (CI-400)

Kierownik: dr hab. Michał Domagała, adiunkt

prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

dr hab. Marcin Szewczak - adiunkt
dr Małgorzata Ganczar - asystent
dr Magdalena Kisała - asystent, sekretarz

 

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego (CI-401)

Kierownik: dr hab. Wojciech Wytrążek - adiunkt

dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
dr hab. Rafał Biskup - adiunkt

dr Bożena Czech-Jezierska - adiunkt, opiekun praktyk stud.: admin. I stopnia

dr Maciej Gapski - adiunkt

 

Katedra Historii Administracji (CI-403)

Kierownik: ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL

dr hab. Sebastian Kwiecień - adiunkt, opiekun praktyk stud.: admin. II stopnia

mgr Paulina Liszka - asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem (CI-412)

Kierownik: dr hab. Maciej Rudnicki
dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL
dr Kamila Sobieraj - adiunkt, sekretarz

 

Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (CI-402)

Kierownik: dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

dr Iwona Bień-Węgłowska - adiunkt, sekretarz

 

Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego (CI-203)

Kierownik: dr hab. Jan Mariusz Izdebski - adiunkt

dr hab. Rafał Sura, prof. KUL

dr hab. Piotr Zacharczuk - adiunkt

mgr Mateusz Mąkosa - doktorant, sekretarz

  

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2019, godz. 10:59 - Adam Jankowski