mgr Iwona Pachcińska

Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą
tel. +48 81 44 54 106

e-mail: iwona.pachcinska@kul.pl

Konwikt KUL, pok. 83 

 

 

 

 

Sekcja Obsługi Zagranicznej
e-mail:dwz@kul.pl

 

 

Pracownicy Sekcji:

 

20200303_182420

mgr Katarzyna Piwko

Koordynator Sekcji

Główny specjalista ds. współpracy z zagranicą

tel. +48 81 44 54 204

e-mail: katarzyna.piwko@kul.pl

Konwikt KUL, pok. 81

      

 

img_1615l_anna_sobieraj

mgr Anna Sobieraj

Młodszy specjalista ds. współpracy z zagranicą

tel. +48 81 44 54 105
e-mail: anna.sobieraj@kul.pl

Konwikt KUL, pok. 81

 

 

mgr Monika Mazowiecka

specjalista ds. współpracy z zagranicą

tel. +48 81 44 53 687

e-mail: monika.mazowiecka@kul.pl

Konwikt KUL, pok. 82

 

 

 

Zadania Sekcji:

 

1. Organizacja wizyt Rektora i Prorektorów za granicą oraz koordynowanie pobytu oficjalnych delegacji i gości Uniwersytetu z zagranicy;

 

2. Obsługa korespondencji zagranicznej Uniwersytetu, w zakresie określonym przez Rektora i Prorektorów;

 

3. Obsługa administracyjna i organizacyjna spraw związanych ze współpracą międzynarodową Uniwersytetu w tym:

- Koordynacja zawierania umów bilateralnych i porozumień o współpracy z partnerami KUL.

- Współpraca z właściwymi jednostkami KUL w zakresie spraw związanych z organizacją pobytu zagranicznych nauczycieli akademickich i przedstawicieli instytucji (w tym visiting professors)

- koordynacja naboru i realizacja wakacyjnego kursu języka włoskiego w Sienie oraz stypendium Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie

 

4. Obsługa członkostwa Uniwersytetu w organizacjach międzynarodowych;

 

5. Udział w procesie pozyskiwania i obsługi donacji z zagranicy;

 

6. Realizacja zakupów biletów lotniczych

 

7. Upowszechnianie informacji na temat umiędzynarodowienia Uniwersytetu z wykorzystaniem różnych kanałów informacyjnych w celach promocyjnych

 

 

 

Sekcja Mobilności Akademickiej

e-mail: erasmus@kul.pl      

 

 

    

Pracownicy Sekcji:

 

mgr Maria Moroniak

Koordynator Sekcji

Koordynator uczelniany programu Erasmus+

Specjalista ds. współpracy z zagranicą
tel.+48 81 445 4185

e-mail: maria.moroniak@kul.pl

Konwikt KUL, pok. 80

 

 

KRAS.jpg

mgr Renata Kras

Główny specjalista ds. współpracy z zagranicą

tel. +48 81 445 4183
e-mail: marczak@kul.pl

Konwikt KUL, pok. 79

 

 

alicja_pilorz

mgr Alicja Pilorz

Specjalista ds. współpracy z zagranicą

tel. +48 81 445 4181
e-mail: alipil@kul.pl

Konwikt KUL, pok. 79

 

   

 

 

mgr Magdalena Kiczuk

specjalista ds. współpracy z zagranicą

tel. +48 81 445 4024

e-mail: mkiczuk@kul.pl

Konwikt KUL, pok. 78

 

 

mgr Julia Michalska

Specjalista

tel. +48 81 445 4205

e-mail: julia.michalska@kul.pl

Konwikt KUL, pok. 78 

Zadania Sekcji:

 

1. Obsługa programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” projekty KA131 i KA171 (umowy bilateralne, wyjazdy/przyjazdy studentów na część studiów, wyjazdy/przyjazdy na praktyki, wyjazdy/przyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych, działania wspierające organizację wymiany studentów i pracowników, promocja i informacja programu);

 

2. Organizacja i obsługa administracyjna wyjazdów/przyjazdów studentów, doktorantów, pracowników w ramach innych programów wymian międzynarodowych (Środkowo Europejski Program Studiów Uniwersyteckich CEEPUS, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA - Programy im. Iwanowskiej, im. Bekkera, im. Ulama, stypendia Funduszu Wyszechradzkiego, Adams Fellowship Program – Nanovic Institute, stypendium Fulbrighta, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD);

  

3. Przygotowywanie i realizacja własnych projektów dotyczących mobilności studentów i pracowników ("Mobilność Studentów i Pracowników" w ramach Funduszu Stypendialnego i  Szkoleniowego, "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” finansowany z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER));

 

4. Opracowanie oraz rozpowszechnianie informacji o ofertach i możliwościach mobilnościach, wyjazdów, praktyk zagranicznych (m.in. własna strona internetowa, kontakty z pracownikami, organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów dla pracowników i studentów KUL);

 

5. Obsługa projektów bilateralnych;

 

6. Opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań dot. wymian międzynarodowych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne np. Narodowa Agencja, MEiN, NAWA, rankingów, itp.;

 

 

 

Sekcja Promocji Zagranicznej

e-mail: university@kul.pl

 

 

Pracownicy Sekcji:

 


 

mgr Dorota Adamczyk-Gruszka

Koordynator Sekcji

specjalista ds. współpracy z zagranicą

tel. +48 81 44 54 141

e-mail: dorotagruszka@kul.pl

Konwikt KUL, pok. 77

  

u-zelazo

 

 

mgr Urszula Żelazo

Starszy specjalista ds. public relations

tel. +48 81 44 54 141

e-mail: urszula.zelazo@kul.pl

Konwikt KUL, pok. 77 

 


 

 

Ks. Anthony Umeh

specjalista ds. współpracy z zagranicą

tel. +48 81 44 54 141

e-mail:  anthony.umeh@kul.pl

Konwikt KUL, pok. 77
 

 

 

Zadania sekcji:

 

1. Kreowanie wizerunku Uniwersytetu za granicą przy współpracy z właściwymi jednostkami Uniwersytetu;

 

2. Prowadzenie działań związanych z promowaniem anglojęzycznej oferty edukacyjnej Uczelni za granicą, współpraca z instytucjami oraz organizacjami katolickimi i świeckimi, udział w międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych i promocyjnych;

 

3. Zawieranie umów i współpraca z rekruterami zagranicznymi;

 

4. Prowadzenie strony internetowej Uczelni oraz mediów społecznościach w języku angielskim dotyczącej oferty studiów anglojęzycznych;

 

5. Pozyskiwanie projektów służących umiędzynaradawianiu Uczelni w ramach programów ogłaszanych przez NAWA;

 

6. Współpraca z właściwymi jednostkami Uniwersytetu przy opracowywaniu materiałów audio-video oraz materiałów drukowanych i grafik w języku angielskim do celów promocji zagranicznej w tym strony internetowej, mediów społecznościowych, materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących anglojęzycznej oferty edukacyjnej;

 

7.Współpraca z pełnomocnikami Rektora ds. współpracy z podmiotami zagranicznymi oraz koordynatorami wydziałowymi i kierunkowymi ds. promocji;

Obsługa International Student Support Centre