ks. dr Filip Krauze

Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą
Pełnomocnik Rektora KUL ds. kontaktów międzynarodowych oraz współpracy z uczelniami katolickimi

tel. +48 81 44 54 106

fax +48 81 44 54 191
e-mail: filip.krauze@kul.pl

 

 

 

 

 

 

mgr Alicja Pilorz, starszy referent (zastępstwo za mgr Magdalenę Kożuch)

 

 • umowy bilateralne (Chiny, Kazachstan, Korea Płd., USA)
 • organizacja wyjazdów/przyjazdów studentów do 1 roku (Chiny, Korea Płd., Kazachstan)
 • anglojęzyczne oferty stypendialne
 • stypendia Fulbrighta
 • stypendia Funduszu Wyszehradzkiego
 • angielska wersja strony internetowej DWZ
 • organizacje międzynarodowe FUCE, FIUC
 • realizacja zakupów biletów lotniczych

 

tel. +48 81 44 54 105
fax +48 8144 54 191
e-mail: alipil@kul.pl

 

 

mgr Katarzyna Piwko, samodzielny referent

 • umowy bilateralne (Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Gruzja, Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry, Włochy)
 • organizacja wyjazdów/przyjazdów stażystów i studentów obcokrajowców (pobyt w KUL do 1 roku)
 • Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich (CEEPUS)
 • stypendia Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
 • Stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) tj. Program stypendialny wymiany osobowej studentów i naukowców, Program im. Iwanowskiej, im. Bekkera, im. Ulama, Wspólne Projekty Badawcze - wymiana bilateralna naukowców (Chiny, Ukraina, Francja, Indie, Czechy, Niemcy, Belgia)
 • stypendium Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie
 • wakacyjny kurs języka włoskiego w Sienie
 • realizacja zakupów biletów lotniczych

 

tel. +48 81 44 54 204

fax +48 81 44 54 191
e-mail: katarzyna.piwko@kul.pl

 

 

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

 

 

KOSTECKI_2.JPG

mgr Tomasz Kostecki
kierownik Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych

- organizacja i kierowanie pracą Sekcji
- koordynator uczelniany programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - akcja 1 „Mobilność” (projekt KA103)

- koordynator projektu KA107 Erasmus+ mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami partnerskimi (spoza UE)
- wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (KA103)
- umowy bilateralne (projekty KA103 i KA107)
- działania wspomagające realizację wymiany studentów i pracowników (OS)

 

tel. +48 81 44 54 185
fax +48 81 44 54 184
e-mail: kostecki@kul.pl

 

 

GLEN_2.jpg

mgr Agnieszka Gleń
specjalista, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

- wyjazdy studentów na część studiów w ramach programu Erasmus+ (projekty KA103 i KA107) i PO WER
- wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ i PO WER

- wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (KA103)

tel. +48 81 44 54 181
fax +48 81 44 54 184
e-mail: glen@kul.pl

 

 

KRAS.jpg

mgr Renata Kras

specjalista, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
 
- wyjazdy studentów na część studiów w ramach programu Erasmus+ (projekty KA103 i KA107) i PO WER
- wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+ i PO WER

- francusko- i hiszpańskojęzyczne umowy bilateralne

- francusko- i hiszpańskojęzyczne oferty stypendialne

- wyjazdy/przyjazdy pracowników i studentów (kraje francusko - i hiszpańskojęzyczne)

 

 
tel. +48 81 44 54 183
fax +48 81 44 54 191
e-mail: marczak@kul.pl

 

 

stepien_katarzyna_zdjecie

mgr Katarzyna Woźniak

specjalista, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych  

 

-  przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ (projekt KA103)

-  przyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (projekt KA103)

-  opracowywanie informacji dotyczących zajęć prowadzonych w jęz. angielskim w KUL 

 

tel. +48 81 44 54 205

fax +48 81 44 54 191

e-mail: katstep@kul.pl

pok. GG-203

 

 

kiczuk_magdalena_-_zdjecie 

mgr Magdalena Kiczuk

samodzielny referent, Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych  

 

-  wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (projekt KA107)

-  przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+ (projekt KA107)

-  przyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (projekt KA107)

-  promocja działań w ramach projektu Erasmus+KA107

 

tel. +48 81 44 54 024

fax +48 81 44 54 191

e-mail: mkiczuk@kul.pl

pok. GG-201

 

EMERYT - Pełnomocnik

Po 42 latach pracy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II mgr Zdzisław Cieszkowski udał się na emeryturę. Żegnaliśmy Kolegę oficjalnie 7 stycznia 2021 r. Jego e-mail pozostaje aktywny, podobnie jak możliwość odbierania faksów w naszym Biurze. Dziękujemy! Życzymy zdrowia, radości i wielu jeszcze pięknych nut!

 

 

mgr Zdzisław Cieszkowski
Pełnomocnik Rektora KUL ds. obchodów 100-lecia Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
fax +48 81 44 54 191
e-mail: ciesz@kul.pl