Dyrektor Instytutu Europeistyki:  dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL  (CI-410)
Sekretarz: mgr Hanna Wasilewska
(CI-405;  tel. 81 445-30-34; e-mail: europeistyka[at]kul.pl)

 

Katedra Prawa Unii Europejskiej  (CI-407, CI-408)

Kurator: dr Delaine R. Swenson, prof. KUL

dr hab. Marek Dobrowolski, adiunkt 

dr hab. Anna Kosińska, adiunkt

dr Edyta Krzysztofik, adiunkt
dr Agnieszka Parol, adiunkt

dr Anna Szachoń-Pszenny, adiunkt

mgr Katarzyna Woch, asystent, sekretarz

 

 

Katedra Nauk o Polityce (CI-404)

Kierownik: dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL

dr Luc Reydams, prof. KUL

dr hab. Filip Ciepły, adiunkt

 

 

Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego (CI-409)

Kierownik: dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
dr Agnieszka Kawałko, asystent, sekretarz

dr Tomasz Sieniow, asystent

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2019, godz. 09:35 - Adam Jankowski