ks. dr hab. Jan Szymczyk (Kurator Katedry)

dr Janina M. Zabielska (adiunkt)

dr Wojciech Muszyński (umowa o dzieło)

mgr Jan P. Gałkowski (doktorant)
macrosociology@gmail.com

Autor: Jan Gałkowski
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2008, godz. 16:00 - Jan Gałkowski