dr Katarzyna, Urszula Szymona - Pałkowska

Adiunkt
Katedra Psychologii Klinicznej Dorosłych

 


Kwalifikacje naukowe:
Doktorat w zakresie psychologii klinicznej:
Stopień doktora uzyskany w 2004r. Praca napisana pod kierunkiem prof. Dr hab. Stanisławy Steuden na temat „Psychologiczna analiza doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka" .

 

Magisterium w zakresie psychologii
Stopień uzyskany 1996r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Praca magisterska napisana na Seminarium Psychologii Społecznej i Religii na temat: „Typ i poziom lęku egzystencjalnego a dyspozycje do zachowań społecznych"


Kwalifikacje:
Zajęcia dydaktyczne głównie z psychologii klinicznej oraz z diagnostyki inteligencji. Uczestnictwo w licznych konferencjach międzynarodowych (np. International Conference Stress and Anxiety STAR) oraz krajowych.
Autorka kilkunastu publikacji oraz jednej monografii (wykaz poniżej)

Współpraca z Kliniką Patologii Ciąży i Położnictwa Akademii Medycznej w Lublinie, z II Kliniką Okulistyczną Akademii Medycznej w Lublinie.

Ukończony I Międzynarodowy Kurs Metody Konfrontacji Z Sobą, pod kierunkiem profesora Huberta Hermansa Nijmechen (Holandia) - metoda terapii w ujęciu psychologii poznawczej.

Odbyty staż w Okręgowej Pracowni Psychologicznej Szefostwa Służby Zdrowia przy Dowództwie Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Program stażu obejmował uczestnictwo w prowadzeniu badań klinicznych żołnierzy służby zasadniczej i zawodowej, policjantów, kandydatów do BOR i UOP, badań z zakresu psychologii pracy (m.in. badania kierowców) oraz poradnictwa psychologicznego.

 

Zainteresowania naukowe: jakość życia osób chorych somatycznie, stres i sposoby radzenia sobie, czynniki psychospołeczne w powstawaniu zaburzeń w ginekologii i położnictwie,

 

Dorobek naukowy:
1. Szymona K. (1997) Sposoby przejawiania się niechęci do siebie i innych u dzieci" W: Oleś P. (red) Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Lublin TN KUL s.193-201
2. Kulik T. B., Szymona K. (1997) Profilaktyka wychowania w rodzinie jako element promowania zdrowia W: Czapicki Z. Muzyka W.(red) Nauki o wychowaniu a promocja zdrowia, Pracownia badań społecznych 60-63.
3. Kulik T. B., Szymona K. (1997) „Psychospołeczne aspekty podeszłego wieku w pracy lekarza rodzinnego" Problemy Medycyny Społecznej, Warszawa, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego 31, 300-304.
4. Toczołowski J., Oleś P., Szymona K. i in, (2001) „Badania poczucia zmiany osobowości u pacjentów po keratotomii radialnej" Klinika Oczna,103. (1) 35-38
5. Toczołowski J., Oleś P., Szymona K. i inni (2001)„The sence of self-concept change in patients after radial keratotomy" Journal of Refractive Surgery March/April Vol.17,2; 134-137.
6. Steuden S., Szymona K.: (2003) „Doświadczanie macierzyństwa i ojcostwa przez rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka". W: Janicka I., Rostowska T. (red) Psychologia w służbie rodziny. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, s.228-244
7. Steuden S., Szymona K.: (2003) „Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka" W: Meder (red) Problemy zdrowia psychicznego kobiet. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków, Komitet Redakcyjno - Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 109-120.
8. Semczuk M., Steuden S., Szymona K.: Ocena nasilenia i struktury stresu u rodziców w przypadkach ciąży wysokiego ryzyka" Ginekologia Polska, 75, (6) 417-424.
9. Szymona K. Steuden S.(2003): Doświadczenia rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Analiza psychologiczna. W: „Zdrowie Kobiety - Naszą Troską" Materiały z III Ogólnopolska Konferencja Naukowa.
10. Kraczkowski J., Szymona K., Smoleń A., Robak J., Semczuk M. (2004) „An analysis of stress coping in pregnant women with hypertension" Polish Journal of Environmental Studies. vol. 13, Suppl. II, Part II, 253-255.
11. Kraczkowski J., Smoleń A., Szymona K., Krzyżanowski A., Semczuk - Sikora A., (2004) „Obstetrical consequences and experienced anxiety at women with imminent abortion" Polish Journal of Environmental Studies. vol. 13, Suppl. II, Part I, 256-259.
12. Szymona K. (2005): „Stres związany z ciążą i czynniki wpływające na jego poziom. W: Steuden S., Ledwoch M., Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej. Problemy człowieka chorego. Lublin, TN KUL, s.39-60.

 

Monografia
Szymona K. (2005). Psychologiczna analiza doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka. Lublin, TN KUL.


Zainteresowania pozanaukowe:
film, fotografia, muzyka, sport (rekreacyjnie): rower, łyżwy, gimnastyka

 

Autor: Radosław Bułtowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2012, godz. 11:53 - Liliana Kycia