mgr Grzegorz Wenarski - kierownik Działu; tel. 81/445-32-41; CTW-9

 

mgr Beata Cybulak - starszy specjalista; tel. 81/ 454-56-87; CTW-15

przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu, monitoring naboru wniosków, m.in.: NAWA, PO WER, PL-BY-UA, IVF.

 

dr Urszula Czyżewska - specjalista; tel. 81/ 445-41-75; CTW-10

asystent projektu: "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji"; obsługa "Improving mutual recognitions of European arrest warrants for the purpose of executing in absentia judgments (InAbsentiEAW)", opiekun uczelniany projektu: "Mistrzowie dydaktyki"; specjalista ds. finansowych projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”; przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu w j. angielskim, monitoring naboru wniosków, m.in.: H2020, Erasmus+, NCN (projekty międzynarodowe), NAWA, PO WER, Norway Grants, IVF.

 

dr Kamil Dębiński - specjalista; tel. 81/445-41-75; CTW-10

kierownik projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu w j. angielskim, j. ukraińskim, monitoring naboru wniosków, m.in.: H2020, NAWA, PO WER, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, PL-BY-UA.

 

mgr Bogumiła Pazur - samodzielny referent; tel. 81/445-32-41; CTW-9

przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu, monitoring naboru wniosków, m.in.: NAWA, PO WER, IVF.

 

 

dr Aneta Biały - Prezes Centrum Arbitrażu i Mediacji; tel. 81/445-30-54

 

dr Damian Bara - radca prawny, Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji; tel. 81/445-30-54

 

mgr Sylwia Mosio - specjalista ds. obsługi administracyjnej CAM; tel. 81/445-30-54

 

mgr Krystian Stolpa - specjalista ds. obsługi administracyjnej CAM; tel. 81/445-30-54

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2019, godz. 14:12 - Grzegorz Wenarski