mgr Iwona Pietrzak - kierownik Działu; tel. 81/445-41-75; CTW-09

 

mgr Beata Cybulak - starszy specjalista; tel. 81/ 445-32-41; CTW-19

koordynator projektów:

- "Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji" (NAWA - KATAMARAN),

- "Invisible heritage" (PL-BY-UA 2014-2020),

- "Program umiędzynarodowienia badań naukowych KUL" (PO WER),

- koordynacja grantów wewnętrznych

 

Przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu w j.angielskim, monitoring naboru wniosków, m.in.: NAWA, PO WER, PL-BY-UA, IVF, EOG, NATO, NCN (projekty międzynarodowe)

 

dr Urszula Czyżewska - specjalista; tel. 81/ 445-41-75; CTW-10

- opiekun uczelniany projektu: "Mistrzowie dydaktyki",

- specjalista ds. finansowych projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”,

- specjalista ds. finansowo-administracyjnych projektów: More Opportunities for Every Child: early detection of child difficulties in kindergarten (MOEC), Death Education for Palliative Psychology (DE4PP) - Erasmus+,

- specjalista ds. finansowo-administracyjnych projektu "Skalowanie przestrzenne u dzieci i dorosłych: Rola modalności percepcyjnej, doświadczenia wizualnego i stylu poznawczego (NCN ALPHORN),

- kierownik projektu/specjalista ds. obsługi wymian międzynarodowych: PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (II edycja) (NAWA, PROM)

 

Przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu w j. angielskim, monitoring naboru wniosków, m.in.: H2020, Erasmus+, NCN (projekty międzynarodowe), NAWA, PO WER, Norway Grants, IVF

 

dr Kamil Dębiński - specjalista; tel. 81/445-41-75; CTW-10

- kierownik projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”,

- asystent projektu/specjalista ds. obsługi wymian międzynarodowych: PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (II edycja) (NAWA, PROM),

- obsługa finansowa projektu "Invisible heritage"

 

Przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu w j. angielskim, j. ukraińskim, monitoring naboru wniosków, m.in.: H2020, NAWA, PO WER, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, PL-BY-UA, NATO, NCN (projekty międzynarodowe)

 

mgr Bogumiła Pazur - samodzielny referent; tel. 81/445-32-41; CTW-19

- obsługa projektu "Promocja studiów anglojęzycznych w KUL na świecie" (NAWA, Promocja Zagraniczna),

- obsługa finansowa projektu "Przygotowanie międzynarodowych studiów magisterskich w obszarze nauk biologicznych przez KUL i IUS i organizacja rekrutacji" (NAWA - KATAMARAN),

 

Przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu, monitoring naboru wniosków, m.in.: NAWA, PO WER, IVF, NCN (projekty międzynarodowe)

 

 

Pracownicy udzielają informacji w godzinach 08:00 - 15:00, od poniedziałku do piątku.

 

W dniach 13-16 października 2020 DPM pracuje w trybie zdalnym. Z pracownikami można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail.

 

Grafik pracy stacjonarnej pracowników: 

 

Beata Cybulak: 19, 21, 23, 27, 29 października

 

Urszula Czyżewska: 20, 22, 27 października

 

Bogumiła Pazur: do 23.10.2020r. praca zdalna

 

Kamil Dębiński: 19, 21, 23, 26, 30 października

 

Iwona Pietrzak: do 23.10.2020r. praca zdalna

 

 

 

 

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2020, godz. 14:10 - Iwona Pietrzak