Kierownik:
dr Grzegorz Wiącek
pok. 303A, tel. (81) 445 31 91

 

 

Platforma Czasopism KUL - CzasKUL:
Agnieszka Matwis

dr Anna Czajczyk
pok. 303A, tel. (81) 445 31 89

 

 

Repozytorium Instytucjonalne KUL - ReKUL:
Mirella Nawracała-Urban
Katarzyna Spira
pok. 303A, tel. (81) 445 31 89

 

 

Publikacja monografii w wydawnictwach zewnętrznych:
Marzena Rzeszót
pok. 303A, tel. (81) 445 31 91

 

 

Obsługa finansowa czasopism:
Agnieszka Matwis

dr Marta Ordon
pok. 303A, tel. (81) 445 31 89

 

 

Nieobecność usprawiedliwiona:

Agnieszka Kulbaka

 

 

Autor: Agnieszka Matwis
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2019, godz. 15:33 - Agnieszka Matwis